Inloggen op DigiBib.JGZ

Home - Jeugdgezondheidszorg
  Captise JGZ-portaal

Het JGZ-Portaal wordt u aangeboden door Captise. De toegang tot onze (informatie)diensten op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Actueel nieuws, documentatiecentrum, online catalogus, JGZ-congressen, actueel nieuws, JGZ-vacatures en (mits abonnee) de toegang tot DigiBib.JGZ, de uitgebreide digitale bibliotheek JGZ. 

*****  ACTUEEL : JGZ vacatures 
*****  ACTUEEL Neem een abonnement op DigiBib.JGZ
*****  ACTUEEL : Volg ons op twitter @jeugdgezondheid
*****  ACTUEEL : Like ons op Facebook
*****  ACTUEEL : Volg ons ook op Google+
Abonneer u op de gratis JGZ Nieuwsbrief.

  Zoeken in het portaal


  Zoeken

Zoek apart in DigiBib.JGZ, de digitale bibliotheek (abonnees).
  JGZ Vacatures

Plaats of bekijk vacatures in JGZ / CJG.

ACTUELE VACATURES:
Centraal adviserend arts K&G - NIEUW
Jeugdartsen 0-4 - NIEUW
Jeugdverpleegkundigen 0-4 jaar - NIEUW
Jeugdartsen - NIEUW
Jeugdverpleegkundige
Verpleegkundigen voor JGZ 0-19 

o  Doe een open sollicitatie bij Captise

o  Plaats uw vacature via deze link

-----

Op zoek naar een nieuwe baan? 
Klik hier!

  Interim

Tijdelijk management in JGZ/Jeugdzorg nodig? Zet Captise in voor de juiste capaciteit en expertise.

Meer informatie

  Captise
  Inlog DigiBib.JGZ

Abonnees kunnen hier inloggen voor DigiBib.JGZ.

Neem nu een abonnement op DigiBib.JGZ

  JGZ Nieuwsbrief

Ontvang de gratis JGZ Nieuwsbrief. Aanmelding per e-mail.

  Intussen op twitter

  JGZ-nieuws: lees en geef uw commentaar

Met de meeste jongeren in Nederland gaat het goed, maar er zijn een aantal groepen die worstelen met onevenredig veel hardnekkige problemen. Het gaat dan om laagopgeleide jongeren en gezinnen met meervoudige of chronische problemen. Dat concluderen de auteurs van Die jeugd van tegenwoordig, de trendstudie over opvoeden en opgroeien in Nederland die onlangs bij het Nederlands Jeugdinstituut verschenen is. In de opvoeding is de teneur vergeleken met 25 jaar geleden anders: we zijn geneigd strenger in te grijpen en meer grenzen te stellen. Door de terugtredende overheid en de hogere eisen die aan opvoeden gesteld worden, neemt de druk op ouders toe.

Icoon boekBekeken: 409   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 30-06-2015 Commentaar (1)

GGD Twente heeft het Keurmerk Meldcode gekregen. Het Keurmerk Meldcode laat zien dat we de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op de juiste manier hanteren. We zorgen er ook voor dat alle medewerkers deze meldcode blijven gebruiken. De GGD houdt werkt met een goed protocol van handelen en met bijgeschoolde aandachtsfunctionarissen. GGD Twente voldoet aan alle wettelijke eisen en ontvangt daarom het Keurmerk Meldcode. Het keurmerk is twee jaar geldig. GGD Twente werkt met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, met een goed protocol van handelen en met bijgeschoolde aandachtsfunctionarissen.

Icoon boekBekeken: 283   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 28-06-2015

Koersen binnen de veranderde jeugdzorg
De jeugdzorg is dit jaar ingrijpend veranderd. Ouders, scholen, huisartsen, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg moeten meer zelf doen voordat de stap kan worden gezet naar de gespecialiseerde jeugd-ggz, ofwel kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP). Begrijpelijk, gezien de toename van jeugd-ggz in de afgelopen jaren. Maar het gevaar bestaat dat kinderen/ jongeren die KJP nodig hebben daar nu niet of veel te laat aankomen. Omgekeerd is er het gevaar dat onervarenheid met KJP-problematiek maakt dat kinderen met te lichte problematiek worden verwezen, waardoor onnodig intensieve hulp wordt geboden. Het Kompas kinder- en jeugdpsychiatrie wil beide gevaren bezweren, door richting te geven aan de afweging zelf te behandelen en begeleiden, dan wel door te verwijzen. Zo krijgt het kind/de jongere niet meer behandeling dan nodig, maar ook niet minder dan noodzakelijk! Bezoek ook daarom het congres op 8 oktober in Ede

Icoon boekBekeken: 402   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 26-06-2015

Net als in voorgaande jaren is in verslagjaar 2015 de deelname aan de verschillende vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met 92 tot 99 procent hoog. Uitzondering hierop vormt de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker, waaraan de deelname overigens wel verder blijft stijgen ten opzichte van het verslagjaar 2014 (tot 61 procent). De hepatitis B-vaccinatiegraad voor kinderen geboren in 2012, het eerste jaar waarin alle zuigelingen in aanmerking kwamen voor hepatitis B-vaccinatie, ligt op 94 procent. Ook de deelname onder zuigelingen in Caribisch Nederland aan de DKTP-, BMR- en pneumokokkenvaccinatie is hoog.

Icoon boekBekeken: 497   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 22-06-2015

Er komt - terecht - steeds meer aandacht voor de tastzin. Onderzoekers hebben ontdekt dat er een bijzonder type zenuw bestaat dat in directe verbinding staat met ons emotionele brein. Het prikkelen van deze zenuwen door aanraking lijkt een belangrijke rol te spelen bij de ontwikkeling van baby’s. Aanraking is niet zomaar fijn, het is dé bouwsteen van ons sociale brein. Een item van Rachel Verweij, overgenomen uit het Vakblad Vroeg.

Icoon boekBekeken: 1511   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 20-06-2015 Commentaar (1)

“Jeugdverpleegkundigen vervullen een belangrijke rol in het extra contactmoment voor adolescenten. Hun rol in het identificeren van gezondheidsproblemen van adolescenten en het vergemakkelijken van de toegang tot andere professionals kan niet genoeg worden benadrukt.” Dat zegt Rienke Bannink, jeugdverpleegkundige en onderzoeker jeugdgezondheidszorg. Zij is woensdag 10 juni gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Haar proefschrift Het bevorderen van de geestelijke gezondheid en gezond gedrag bij adolescenten gaat onder meer over de rol van jeugdverpleegkundigen.

Icoon boekBekeken: 904   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 15-06-2015 Commentaar (1)

Baby’s ontwikkelen zich razendsnel. Helaas gaat dit niet altijd goed. Adequaat handelen in een pril stadium is dan van groot belang. Maar wanneer is iets nog normaal en wanneer is er sprake van afwijkend gedrag zodat specialistische hulp nodig is? Die vraag vormt de rode draad van een congres voor zorgprofessionals op 12 november 2015 in de Jaarbeurs Utrecht.

Icoon boekBekeken: 812   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 10-06-2015

Diversiteit in de opvoeding zorgt voor een complete ontwikkeling van kinderen. “Dit betekent dat de vaderrol net zo belangrijk is als die van de moeder, benadrukt Martine Delfos. “Helaas is de rol van mannen de laatste decennia meer en meer op een zijspoor beland. De gevolgen daarvan zijn onder meer zichtbaar in de enorme toename van de foutdiagnoses van onder andere autisme en ADHD de laatste jaren.” Een artikel, overgenomen uit het Vakblad Vroeg.

Icoon boekBekeken: 4619   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 10-06-2015 Commentaar (10)

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West organiseerde in samenwerking met Nutricia, op 22 mei jl een gezamenlijke stafdag voor stafartsen en stafverpleegkundigen vanuit het hele land. Het thema was “Eigen kracht! Ja maar....”. Het is alweer zo’n 12 jaar geleden dat een stafdag werd georganiseerd voor stafartsen. De aanwezigen zijn blij met deze reanimatie en daarbij de verbreding van de dag voor ook de stafverpleegkundigen. De dag had als doel: verbindingen leggen op zowel inhoud als organisatie voor de JGZ, tussen en met de twee beroepsgroepen. Deze combinatie kwam mooi tot uiting in het programma. Door de combinatie van inhoud, humor, vermaak, omdenken, leren over implementeren en evalueren en workshops voor de aparte beroepsgroepen over in debat gaan en onderhandelen was het een boeiende dag en leverde het voor een ieder veel op.

Icoon boekBekeken: 815   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 09-06-2015

Regie én prikkel om te investeren in preventie ligt bij de gemeente
Toen was er de jeugdwet! Op 1 januari 2015 in werking getreden. Door de koning afgeroepen onder meer met als aanleiding dat het jeugdstelsel van vóór 1 januari 2015 er onvoldoende gebruik werd gemaakt van preventieve en lichte ondersteuning. In de Memorie van Toelichting bij de Jeugdwet is dan ook te lezen dat een omslag (transformatie) nodig is naar meer preventie en eerdere ondersteuning. In gemeenten is er geen beleidsplan te vinden over de inrichting van het stelsel na 1 januari 2015 of er staat dat het doel is: meer preventie, ontzorgen en normaliseren. Door de decentralisatie ligt nu zowel de regie voor het sociale domein als de prikkel om extra te investeren in preventie bij de gemeente. Dat schept verwachtingen. Maar bij de feitelijke inkoop zien we weinig preventie terug. De druk op gemeenten zal toenemen om budget vrij te maken voor noodzakelijk geachte zorg.

Icoon boekBekeken: 3378   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 07-06-2015 Commentaar (6)

Kinderen die te klein of met een te laag gewicht geboren zijn, lopen een verhoogd risico om zwaar overgewicht (obesitas) te ontwikkelen. Dat blijkt onder meer uit  promotieonderzoek van Manon Ernst, momenteel dermatoloog in opleiding van het Maastricht UMC+. Ernst ontwikkelde een predictiemodel om op vroege leeftijd het risico op overgewicht in te schatten. Voorspellen geeft meer mogelijkheden. Als overgewicht of obesitas eenmaal aanwezig is bij kinderen, is het erg lastig het proces te keren.

Icoon boekBekeken: 1079   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 05-06-2015 Commentaar (1)

Een willekeurig consult tijdens mijn spreekuur. Ik vraag een peuter even bij mama te gaan zitten. De peuter is net lekker aan het spelen en denkt: ammehoela! “Kom”, zegt de moeder, "de mevrouw gaat even naar je kijken......". Vaak ben ik 'de mevrouw', een enkele keer 'de zuster' en soms: 'de tante', maar zelden ‘de dokter’... Ik vraag me weleens af of onze vrouwelijke collegae huisartsen en kinderartsen dit ook vaak meemaken. Maar hoe komt dat eigenlijk, dat ik 'de mevrouw' wordt genoemd?

Icoon boekBekeken: 2642   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 31-05-2015 Commentaar (11)

Rookvrije wetgeving zorgt voor een aantoonbare vermindering van het aantal kinderen dat met luchtweginfecties in het ziekenhuis wordt opgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van kinderarts Jasper Been van het Maastricht UMC+. Ongewild meeroken is één van de grote risicofactoren voor kinderen als het gaat om het krijgen van een longziekte. In totaal analyseerde Been meer dan anderhalf miljoen ziekenhuisopnames gerelateerd aan een luchtweginfectie tussen 2001 en 2012. Na invoering van de rookvrij wetgeving in Engeland op 1 juli 2007 bleek het percentage kinderen dat werd opgenomen voor een zware luchtweginfectie direct te zijn afgenomen met 3,5 procent. De daaropvolgende jaren daalde het aantal opnamen met nog eens 0,5 procent per jaar.

Icoon boekBekeken: 690   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 30-05-2015

Het jaarlijks symposium over hechtingsproblematiek stond vorig jaar in het teken van gehechtheid door het gehele menselijk leven heen. Inmiddels is dit jaarlijkse evenement uitgegroeid tot een praktijkgericht congres dat dit jaar in het teken staat van de relatie tussen hechtingsproblematiek, emoties en gedrag. Veel gedragsproblemen komen immers voort uit emotionele problemen en veel emotionele problemen vinden hun oorzaak in een gehechtheidsrelatie die ergens in het leven van de betreffende persoon verstoord is geraakt. Wie werkt in de jeugdzorg, JGZ, GGz, leerlingenzorg of zorg voor mensen met een beperking, krijgt vaak te maken met mensen wiens problemen terug te voeren zijn op hechtingsproblematiek.

Icoon boekBekeken: 1032   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 29-05-2015

Trampolinespringen is leuk en immens populair bij kinderen. Omdat kinderen veel bewegen bij trampolinespringen en soms onverwachte sprongen maken is er kans op een ongeval. De meeste ongevallen tijdens het trampolinespringen zijn vallen op de trampoline, vallen van de trampoline, botsingen met speelkameraden en beknellingen tussen de veren. Zorg daarom liefst voor een ingegraven trampoline met een goede afscherming van de veren. VeiligheidNL geeft koop-, aanleg- en gebruikstips over trampolines voor kinderen.

Icoon boekBekeken: 798   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 27-05-2015
Pagina 1 van 76Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   
  Advertentie

  PROMO


Op zoek naar een nieuwe baan?
Klik hierklik hier voor meer informatie

klik voor meer informatie 

Woorden die werken? Tekst die overkomt? werkwoordwinkel!  

 

Werken in de zorg voor de jeugd?

  De JGZ-Agenda
  Werk in JGZ

  klik hier voor de vacatures  

Door samenwerking met BSL kan uw vacature ook, voordeliger, worden geplaatst in MedischeBanenBank, met doorplaatsing in o.a. venvn.nl, skipr.nl en ntvg.nl.

  Do you like us?
 
  JGZ-nieuwsbrief

Ontvang ook tweewekelijks de actuele JGZ-nieuwsbrief.

Meld u aan

  JGZ op Twitter

   actueel met twitter   Volg het nieuws over de JGZ op Twitter. Dagelijks tweets met het laatste nieuws op @jeugdgezondheid

  JGZ is LinkedIn

.. netwerk van professionals ...Neem deel aan de netwerkgroep JGZ op LinkedIn. Presenteer uzelf. Het netwerk van professionals.

Site-Help  |  Contact opnemen   |   Inloggen op DigiBib.JGZ   |  Links
© 2007 - 2009 Captise. Alle rechten voorbehouden.