Inloggen op DigiBib.JGZ

Home - Jeugdgezondheidszorg
  Captise JGZ-portaal

Het JGZ-Portaal wordt u aangeboden door Captise. De toegang tot onze (informatie)diensten op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Actueel nieuws, documentatiecentrum, online catalogus, JGZ-congressen, actueel nieuws, JGZ-vacatures en (mits abonnee) de toegang tot DigiBib.JGZ, de uitgebreide digitale bibliotheek JGZ. 

*****  ACTUEEL : JGZ vacatures 
*****  ACTUEEL Neem een abonnement op DigiBib.JGZ
*****  ACTUEEL : Volg ons op twitter @jeugdgezondheid
*****  ACTUEEL : Like ons op Facebook
*****  ACTUEEL : Volg ons ook op Google+
Abonneer u op de gratis JGZ Nieuwsbrief.

  Zoeken in het portaal


  Zoeken

Zoek apart in DigiBib.JGZ, de digitale bibliotheek (abonnees).
  JGZ Vacatures
  Interim

Tijdelijk management in JGZ/Jeugdzorg nodig? Zet Captise in voor de juiste capaciteit en expertise.

Meer informatie

  Captise
  Inlog DigiBib.JGZ

Abonnees kunnen hier inloggen voor DigiBib.JGZ.

Neem nu een abonnement op DigiBib.JGZ

  JGZ Nieuwsbrief

Ontvang de gratis JGZ Nieuwsbrief. Aanmelding per e-mail.

  JGZ-nieuws: lees en geef uw commentaar

De Academische Werkplaats Kindermishandeling heeft samen met de Academische Werkplaats Jeugd in Twente (AWJTwente) geïnventariseerd hoe gemeenten de aandachtsfunctionaris kindermishandeling binnen onderwijs- en kinderopvangorganisaties promoten en ondersteunen. Een aandachtsfunctionaris kindermishandeling ondersteunt collega’s die kindermishandeling vermoeden. Deze persoon kan ervoor zorgen dat de meldcode beter wordt toegepast. Op basis van verzamelde activiteiten en landelijke aanbod is een praktische handreiking ontwikkeld voor gemeenten.

Icoon boekBekeken: 143   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 22-06-2016

Niet-overdraagbare welvaartsziektes komen meer en meer voor, met name obesitas, diabetes en allerlei allergische aandoeningen. Het wordt steeds duidelijker dat voeding in het vroege leven een belangrijke basis is om de kans hierop te verkleinen. “Een goede voeding vanaf het begin van de zwangerschap kan voor een baby veel verschil uitmaken, laat bijzonder hoogleraar en onderzoeker Ruurd van Elburg weten. “De voeding in de eerste duizend dagen vormt een kind voor het latere leven.” Artikel afkomstig van Vakblad Vroeg

Icoon boekBekeken: 379   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 20-06-2016

Kinderen die na een moeilijke bevalling met licht zuurstofgebrek ter wereld komen, hebben op zesjarige leeftijd vaker neuromotorische ontwikkelingsproblemen, vooral in de fijne motoriek. Dat is één van de uitkomsten van het promotieonderzoek van Patricia van Iersel. Zij adviseert om de ontwikkelingen van kinderen met een matige start zorgvuldig te monitoren, beginnend met de ‘General Movements’, bewegingspatronen van pasgeborenen die kunnen laten zien of het zenuwstelsel goed werkt. Promotie 15 juni 2016.

Icoon boekBekeken: 247   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 15-06-2016

Hoewel Nederlandse kinderen volgens UNICEF de gelukkigste ter wereld zijn, lijden zij meer dan ooit tevoren aan aandoeningen waarvoor speciale zorg is geïndiceerd, zoals dyslexie en ADHD. Bijzonder, aangezien steeds meer professionals en wetenschappers zich sinds de 19e eeuw bezighouden met de zorg voor kinderen. Hoe is deze paradox ontstaan? Aan de ene kant hebben we te maken met een sterk toenemend zorggebruik. Daar tegenover staat de gelukkige, gezonde en welvarende jeugd met competente ouders die helemaal geen zorg nodig lijken te hebben. Deze ongerijmdheid vraagt om een verklaring. In het boek “Kwetsbare kinderen. De groei van professionele zorg voor de jeugd” verschaft Nelleke Bakker, universitair hoofddocent historische pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, inzicht in het ontstaan van deze paradox.

Icoon boekBekeken: 321   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 14-06-2016

Vilans en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) zijn gestart met het ontwikkelen van de verpleegkundige kwaliteitsstandaard 'Zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving'. Zorg voor het ernstig zieke kind en het gezin vindt steeds meer plaats in de thuisomgeving. Verschillende knelpunten staan de kwaliteit en doelmatigheid van de kinderverpleegkundige zorg in de eigen omgeving in de weg. De standaard is in 2017 gereed. Veel ernstig zieke kinderen die niet direct een kinderarts meer nodig hebben, worden vanuit het ziekenhuis naar huis ontslagen. De verpleegkundige zorg verplaatst zich naar de thuisomgeving. En dat roept vragen op.

Icoon boekBekeken: 328   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 13-06-2016

Het congres over vroegsignalering bij baby's staat dit jaar in het teken van het professioneel ondersteunen van sensitieve interacties binnen het prille ouderschap. Uit onderzoek komt steeds duidelijker naar voren hoe belangrijk het is dat ouders adequaat reageren op de signalen die hun baby’s uitzenden. Soms zijn ouders echter niet in staat om de signalen van hun baby op te pikken. Dit kan te maken hebben met hun eigen ervaringen. Zo kan een trauma of psychiatrische problematiek een rol spelen. Maar ook verwachtingen die niet uit zijn gekomen, bijvoorbeeld bij het opvoeden van een kind met een beperking. Het congres vindt plaats op 9 november.

Icoon boekBekeken: 237   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 12-06-2016

Op 11 oktober aanstaande wordt in Utrecht de training begeleiden van sociaal zwakke gezinnen gegeven. De training staat in het teken van gezinnen met meervoudige en complexe problemen die onderling verweven zijn, zoals bijvoorbeeld opvoedingsproblematiek, werkeloosheid en relationele problemen. Tijdens de training leert de cursist door middel van kennis-, houdings- en vaardigheidsaspecten een gepersonaliseerde workflow te ontwikkelen.

Icoon boekBekeken: 208   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 12-06-2016

In het Tijdschrift Maatschappij & Gezondheid, uitgegeven door de Vakgroep V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid voor de leden, verzorgt Captise de rubriek "De Informatiebron". Een signalering van relevant publicaties en informatiebronnen. Begin 2015 zijn de Verpleegkundigen Openbare GezondheidsZorg, de Casemanager Dementie, de Wijkverpleegkundigen en de Jeugdverpleegkundigen samengegaan in deze vakgroep van V&VN.

Icoon boekBekeken: 244   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 10-06-2016

Kinderarts Eric de Groot concludeert in zijn proefschrift dat astma in meer dan 97% van de gevallen goed te behandelen is. Wanneer dat niet het geval is, komt dat het vaakst door het niet vaak of trouw genoeg gebruiken van medicijnen (37%) en het minst vaak doordat het gaat om een vorm van astma die resistent is voor therapie (3%). Verder stelde De Groot in een andere studie vast dat maar liefst 76% van de kinderen in zijn onderzoeksgroep ook allergische rhinitis of ‘hooikoorts’ bleek te hebben en dat dit bij 44% van deze kinderen niet opgemerkt was. Door deze en andere bijkomende ziekten adequaat aan te pakken, kunnen astmaklachten volgens hem zoveel mogelijk beperkt worden. Promotie 13 juni 2016 RU Groningen. 

Icoon boekBekeken: 299   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 09-06-2016

Het Voedingscentrum wil JGZ-professionals graag nog beter ondersteunen bij het geven van voorlichting aan ouders met een lage sociaaleconomische status (SES). Daarvoor word je gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen. De korte vragenlijst bestaat uit slechts 10 vragen. Invullen duurt maar enkele minuten. Meewerken is anoniem. We hopen dat je even tijd wilt vrijmaken. Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

Icoon boekBekeken: 309   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 08-06-2016

Blog van Geeske Hoogenboezem. Krachten en talenten van onze cliënten, daar willen we in de hulpverlening vooral van uitgaan. Maar als het gaat om zwangere tieners zien veel professionals toch vooral problemen. Gelukkig zijn er interventies waarmee het anders kan. En gemeenten die het anders doen. Waaronder de gemeente Utrecht.

Icoon boekBekeken: 757   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 06-06-2016

Voor het behoefteonderzoek over gezondheid en digitalisering is het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), op zoek naar ouders tussen de 20 en 30 jaar. Het doel van het onderzoek is om te kijken welke wensen deze doelgroep heeft als het gaat om jeugdgezondheid. Het NCJ vraagt je hulp bij dit onderzoek.

Icoon boekBekeken: 421   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 02-06-2016

Op maandag 12 september 2016 start de opleiding Verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid, profiel Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij de NSPOH in Utrecht. De opleiding, die geaccrediteerd is door het Kwaliteitsregister V&V, is bedoeld voor ambitieuze hbo-afgestudeerde verpleegkundigen die (willen) werken in de publieke gezondheidszorg en verbreding en verdieping zoeken in hun werk in de jeugdgezondheidszorg. Zij willen zich verder specialiseren in hun complexe vakgebied, daarin professioneel meebewegen en hun positie als gesprekspartner versterken.

Icoon boekBekeken: 653   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 31-05-2016

Auris lanceert een nieuwe app: Van nul tot taal. Een app vol nuttige taaltips, ondersteund met voorbeeldfilmpjes om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Met behulp van de informatie en voorbeeldfilmpjes in de app kunnen ouders van jonge kinderen en medewerkers in de kinderopvang leren hoe ze de taalontwikkeling bij kinderen kunnen stimuleren. De app is speciaal gemaakt voor ouders van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis maar ook ouders van jonge kinderen zonder deze stoornis en medewerkers in de kinderopvang kunnen veel voordeel hebben bij de informatie en filmpjes.

Icoon boekBekeken: 371   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 30-05-2016

De keuze om te werken met kinderen is bij mij wellicht al gemaakt toen ik frequent ‘juf’ speelde als kleuter. Vol overgave kon ik de door mijzelf opgeschreven sommen met antwoorden, kritisch voorzien van krullen of rode strepen. Deze keuze werd verder versterkt tijdens mijn studie geneeskunde. Kinderen zijn in staat zo krachtig om te gaan met ziekte, maar zijn tegelijkertijd zo kwetsbaar omdat ze niet alles zelf kunnen. Daar wilde ik me voor in zetten! De vertaling naar de jeugdgezondheidszorg was een schot in de roos. In dit vak kan ik werken aan de basis van gezondheid, en dat in de brede context van het kind met de ouders en de omgeving. Werken aan de fundamenten dus, preventie pur sang. Altijd heb ik gedacht dat bij de uitvoering van mijn werk, het kind echt centraal staat. Na een studiereis naar Zweden, zie ik dat nu anders. 

Icoon boekBekeken: 1695   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 28-05-2016 Commentaar (3)
Pagina 1 van 91Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   
  Advertentie

  Intussen op twitter

  PROMO


 

klik op de banner voor meer informatie

Op zoek naar een nieuwe baan?
Klik hierklik hier voor meer informatie

 

klik voor meer informatie 

Woorden die werken? Tekst die overkomt? werkwoordwinkel!  

 

Werken in de zorg voor de jeugd?  

  De JGZ-Agenda

 

... klik hier voor de JGZ Agenda: actueel overzicht van congressen, symposia, workshops ...

promotie van uw congres, opleiding, symposium en andere events

Actueel:

o  uw event? Informeer nu!

 

  Werk in JGZ

  klik hier voor de vacatures  

Door samenwerking met BSL kan uw vacature ook, voordeliger, worden geplaatst in MedischeBanenBank, met doorplaatsing in o.a. venvn.nl, skipr.nl en ntvg.nl.

  Do you like us?
 
  JGZ-nieuwsbrief

Ontvang ook tweewekelijks de actuele JGZ-nieuwsbrief.

Meld u aan

  JGZ op Twitter

   actueel met twitter   Volg het nieuws over de JGZ op Twitter. Dagelijks tweets met het laatste nieuws op @jeugdgezondheid

  JGZ is LinkedIn

.. netwerk van professionals ...Neem deel aan de netwerkgroep JGZ op LinkedIn. Presenteer uzelf. Het netwerk van professionals.

Site-Help  |  Contact opnemen   |   Inloggen op DigiBib.JGZ   |  Links
© 2007 - 2009 Captise. Alle rechten voorbehouden.