Inloggen op DigiBib.JGZ

Home - Jeugdgezondheidszorg
  Captise JGZ-portaal

Het JGZ-Portaal word je aangeboden door Captise. De toegang tot onze diensten op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Actueel nieuws, documentatiecentrum, online catalogus, JGZ-congressen, actueel nieuws, JGZ-vacatures en (mits abonnee) de toegang tot DigiBib.JGZ, de uitgebreide digitale bibliotheek Jeugdgezondheidszorg.

*****  ACTUEEL : JGZ vacatures 
*****  ACTUEEL Neem een abonnement op DigiBib.JGZ
*****  ACTUEEL : Volg ons op twitter @jeugdgezondheid
*****  ACTUEEL : Like ons op Facebook
*****  ACTUEEL : Volg ons ook op Google+
*****  ACTUEEL : Ontmoet collega's op LinkedIn

Abonneer u op de gratis JGZ Nieuwsbrief.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

  Zoeken in het portaal


  Zoeken

Zoek apart in DigiBib.JGZ, de digitale bibliotheek (abonnees).
  JGZ Vacatures

Plaats of bekijk vacatures in JGZ / Zorg voor de Jeugd.

ACTUELE VACATURES:  
Arts of Jeugdarts 0-4 Volksgezondheid Utrecht - nieuw
Jeugdartsen of Basisartsen bij Vérian - nieuw
Jeugdverpleegkundigen bij GGD Amsterdam - nieuw
Jeugdarts bij GGD Twente - nieuw
Jeugdverpleegkundige Gooi en Vechstreek
Arts JGZ GGD Limburg-Noord
Jeugdarts bij STMR


o  Doe een open sollicitatie bij Captise

o  Plaats uw vacature via deze link

-----

Op zoek naar een nieuwe baan? 
Klik hier!  

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

  Interim

Tijdelijk management in JGZ/Jeugdzorg nodig? Zet Captise in voor de juiste capaciteit en expertise.

Meer informatie

  Captise
  Inlog DigiBib.JGZ

Abonnees kunnen hier inloggen voor DigiBib.JGZ.

Neem nu een abonnement op DigiBib.JGZ

  JGZ Nieuwsbrief

Ontvang de gratis JGZ Nieuwsbrief. Aanmelding per e-mail.

  JGZ-nieuws: lees en geef uw commentaar

Wanneer je de bloeddruk van kinderen met overgewicht en obesitas meerdere keren meet, is er minder vaak dan verwacht sprake van hoge bloeddruk. Deze grondige aanpak blijkt te lonen. Het advies blijft om in de Jeugdgezondheidszorg de bloeddruk te meten bij deze kinderen. Zo spoor je te hoge bloeddruk tijdig op en kun je mogelijke negatieve gevolgen voorkomen. Dit stelt gezondheidswetenschapper Aleid Wirix in haar proefschrift, dat ze op 8 december verdedigt bij VUmc.

Icoon boekBekeken: 45   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 07-12-2016

Vrouwen met een te lage vitamine D spiegel tijdens hun zwangerschap vergroten daarmee het risico op autisme bij hun kinderen. Op zesjarige leeftijd hebben deze kinderen twee keer vaker problemen met sociale interactie en vertonen zij afwijkend gedrag in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Dit blijkt uit onderzoek van Australische wetenschappers in samenwerking met onderzoekers van het Erasmus MC op basis van gegevens uit de grootschalige Generation R studie in Rotterdam. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen onlangs in wetenschappelijk tijdschrift Molecular Psychiatry. "Wij hebben geen aanwijzingen in ons onderzoek dat kinderen met autisme baat hebben bij extra vitamine D."

Icoon boekBekeken: 35   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 07-12-2016

De meeste vaders zijn bij de geboorte van hun kind tussen de dertig en veertig jaar oud. Steeds vaker zijn vaders echter de veertig al gepasseerd. Dat meldt CBS. In 2015 zijn 170,5 duizend baby’s geboren. De vader van 16 procent van deze kinderen was veertig jaar of ouder. Twintig jaar geleden gold dat nog voor 10 procent. Een klein deel van die vaders is boven de vijftig. Vorig jaar hadden 2 500 baby’s een vader van vijftig jaar of ouder.

Icoon boekBekeken: 57   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 06-12-2016

De gevolgen van traumatisch hersenletsel (THL) bij kinderen worden onderschat, vooral als het gaat om licht traumatisch hersenletsel. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Marsh Königs. Hij toont aan dat ook licht THL bij kinderen blijvende gevolgen kan hebben, zoals problemen met het cognitief functioneren of gedragsmatige problematiek. Vooral als na letsel sprake is van een verlaagd bewustzijn, schedelfractuur of meermaals braken is er kans op blijvende cognitieve en gedragsmatige beperkingen. Het is dan ook van groot belang dat kinderen met THL nauwkeurig in hun ontwikkeling worden gevolgd, om problemen snel te signaleren en deze zo mogelijk te behandelen.

Bewaren

Icoon boekBekeken: 78   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 06-12-2016

ADHD-medicatie leidt op lange termijn niet tot schadelijke effecten op de ontwikkeling van het brein van kinderen. Bovendien blijkt dat kinderen met ADHD die medicatie gebruiken dezelfde ontwikkeling laten zien in hun gedrag als kinderen met ADHD die geen medicatie gebruiken. Zowel in dikte van de hersenschors als het volume van de frontaalschors; eveneensqua verstandelijk en sociaal-emotioneel functioneren. Dit blijkt uit onderzoek van hersenonderzoeker Lizanne Schweren van het UMC Groningen. Zij promoveert op 14 december aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze deed onderzoek bij zo'n 1000 kinderen, jongeren en jong-volwassenen, waarvan er ruim 400 ADHD hadden. Sommigen hadden slechts een enkele keer medicatie gebruikt, terwijl anderen gedurende vele jaren dagelijks medicatie gebruikten. In haar onderzoek vindt Schweren, in tegenstelling tot eerdere onderzoeken, geen bewijs dat langdurig medicatiegebruik de ontwikkeling van het brein normaliseert.

Bewaren

Bewaren

Icoon boekBekeken: 97   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 05-12-2016

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West organiseert, in samenwerking met Nutricia, op 10 februari 2017 weer een gezamenlijke stafdag voor stafartsen- en stafverpleegkundigen. Alle stafartsen en stafverpleegkundigen van Nederland hebben een uitnodiging ontvangen. Dit jaar is het thema: “Stafleiderschap!”. De vorige stafdag vond plaats op 22 mei 2015 en was een groot succes. De dag heeft als doel: verbindingen leggen op zowel inhoudelijk- als organisatieniveau in de JGZ, tussen en met de twee beroepsgroepen. Deze combinatie komt mooi tot uiting in het programma. Door de combinatie van inhoud, humor, omdenken en het in debat gaan over de onderwerpen die leven binnen de “stafwereld” wordt het een boeiende dag en levert het voor een ieder veel op.

Bewaren

Icoon boekBekeken: 109   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 05-12-2016

Per 1 januari 2017 worden de aandoeningen alfa-thalassemie en bèta-thalassemie toegevoegd aan de neonatale hielprikscreening. De minister van VWS heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over dit besluit. Hiermee zijn de eerste twee van het beoogde pakket van veertien nieuwe aandoeningen aan de hielprik toegevoegd. Tot de uitbreiding met 14 ziekten werd in april 2015 al besloten. Alfa-thalassemie en bèta-thalassemie zijn erfelijke afwijkingen van hemoglobine, een eiwit in het bloed dat belangrijk is bij het transport van zuurstof. Deze afwijkingen veroorzaken bloedarmoede. De ernst van de ziekte kan sterk variëren. Bij de hielprikscreening wordt vooral gekeken naar ernstige vormen.

Icoon boekBekeken: 161   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 02-12-2016

Vanaf 1 december 2016 kan de JGZ gebruik maken van de vernieuwde JGZ-richtlijn Psychosociale problemen. De voorgaande richtlijn uit 2008 is door richtlijnontwikkelaar TNO volledig aangepast naar veranderingen in de praktijk en wetenschap, met financiële ondersteuning van ZonMw. De inleiding van deze richtlijn geeft informatie over [a] taken van de JGZ, [b] dDefinitie en prevalentie, [c] mijlpalen in de sociaal-emotionele ontwikkeling, [d] symptomen, [e] psychiatrische stoornissen, [f] gehechtheid en psychosociale problemen en [g] gevolgen van psychosociale problemen. Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema's. Elk thema begint met de aanbevelingen, zo nodig voorafgaand door een korte inleiding. 

Icoon boekBekeken: 167   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 01-12-2016

Mijn Kinddossier is er voor de ouders! Daarom is er door Icare JGZ, in samenwerking met Topicus, leverancier van Mijn Kinddossier, in mei 2016 een enquête gehouden onder ouders. De enquête is door 769 ouders ingevuld. Een grote groep ouders is tevreden over Mijn Kinddossier. Men geeft echter ook aan dat de mogelijkheden van Mijn Kinddossier nu beperkt zijn of niet altijd even duidelijk of bekend zijn. Of dat de tijdens een consult gegeven adviezen niet altijd zijn terug te vinden. Icare en Topicus gebruiken de resultaten voor de verdere verbetering en ontwikkeling van Mijn Kinddossier. 

Bewaren

Bewaren

Icoon boekBekeken: 328   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 29-11-2016

Jaarlijks besluiten zo’n 35.000 stellen met minderjarige kinderen hun relatie te beëindigen. Als ouders gaan scheiden betekent dit voor een kind ten eerste verlies en verdriet. Maar het heeft meer en bovendien langdurige consequenties. In Nederland hebben honderdduizenden kinderen te maken met omgangsregelingen, loyaliteitsconflicten, hechtingsproblematiek, stiefouders, samengestelde gezinnen enz. Wat doet dit alles met hen? Neem deel aan deze congresdag van SCEM op 27 januari 2017. 

Icoon boekBekeken: 421   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 29-11-2016 Commentaar (1)

Adolescenten die een betere relatie hebben met hun ouders beginnen op latere leeftijd aan seks dan jongeren die een minder goede band met hun ouders hebben. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC dat op 28 november 2016 is gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Pediatrics. Dit is een belangrijke bevinding, omdat jongeren die op latere leeftijd hun eerste seksuele relaties aangaan een gezondere seksuele ontwikkeling doorlopen met minder risico op bijvoorbeeld seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) en tienerzwangerschappen. Dit komt onder andere doordat ze dan meer kennis, vaardigheden en levenservaring hebben.

Icoon boekBekeken: 136   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 28-11-2016

De afgelopen weken is er in de media veel aandacht geweest voor het Rijksvaccinatieprogramma. Prominent naar voren kwam een bedrag van 2 miljoen voor extra voorlichting en bijscholing. Hoe zit het precies? Op dit moment ligt er een voorstel bij de tweede kamer onder andere om de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma over te hevelen van Rijk naar gemeenten. Er is geen bezuinigingsdoelstelling en de beleidsvrijheid van afzonderlijke gemeenten zal nauwelijks toenemen. Het doel van deze wetswijziging is het borgen van de relatie tussen jeugdgezondheidszorg en het Rijksvaccinatieprogramma zoals die al jaren bestaat. 

Bewaren

Icoon boekBekeken: 217   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 25-11-2016

De afdeling JGZ van GGD NOG, Noord- en Oost-Gelderland, heeft drie pilots uitgevoerd: Meten en wegen 9-jarigen, Rijksvaccinatieprogramma en Digitaal uitnodigen. Die zijn geëvalueerd door het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid, een initiatief van Academische werkplaats AGORA. De pilots betroffen: [a] Meten en Wegen van 9-jarigen, [b] kleinschalige opzet van het Rijksvaccinatieprogramma met gezondheidsbevorderende activiteiten en [c] Digitaal Uitnodigen voor GO, gezondheidsonderzoek, van 5-jarigen. 

Icoon boekBekeken: 390   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 24-11-2016

Kinderen met een ouder met een depressie of angststoornis hebben een hoog risico zelf depressief te worden of een angststoornis te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Petra Havinga van het UMCG. Uit het onderzoek van Havinga bleek dat de geschatte kans dat een jongere op 20-jarige leeftijd zelf een stemmings- of angststoornis ontwikkelt 38 procent is. Op 35-jarige leeftijd was dat zelfs 65 procent. Er is een extra hoog risico bij meisjes en jonge vrouwen, kinderen met een ouder bij wie depressie of angst voor het twintigste levensjaar is ontstaan en kinderen die zijn opgegroeid in een gezin waarin beide ouders een depressie hebben of angstig zijn.

Icoon boekBekeken: 275   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 23-11-2016

Tijdens de AJN-dag op 18-11 ontving Frans Pijpers de dr. A.J. Swaakprijs voor zijn werk en inzet voor de gezonde ontwikkeling van het kind. “We zien deze prijs als de uitgelezen kans om Frans te bekronen voor zijn indrukwekkende bijdrage aan de JGZ”, aldus juryvoorzitter Mascha Kamphuis. Om de dr. A.J. Swaakprijs te krijgen, moet de inzending minimaal voldoen aan een goed wetenschappelijk niveau, een praktische, bewezen toepasbaarheid in de JGZ en maatschappelijke relevantie. Ook dient de bijdrage zich te richten op de leeftijdsgroep 0-19 jaar. Aanvullende beoordelingscriteria zijn de aanwezigheid van een preventief en/of gezondheidsbevorderend aspect, een groepsgericht aspect en innovatieve elementen. De jury koos uit vier genomineerden unaniem voor Frans Pijpers.

Bewaren

Bewaren

Icoon boekBekeken: 282   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 21-11-2016
Pagina 1 van 98Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   
  Advertentie

  Intussen op twitter

  PROMO

 

klik hier

klik op de banner voor meer informatie
klik op de banner voor mee in formatie

Op zoek naar een nieuwe baan?
Klik hierklik hier voor meer informatie

 

klik voor meer informatie 

Woorden die werken? Tekst die overkomt? werkwoordwinkel!  

 

Werken in de zorg voor de jeugd?  

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

  De JGZ-Agenda

 

... klik hier voor de JGZ Agenda: actueel overzicht van congressen, symposia, workshops ...

promotie van uw congres, opleiding, symposium en andere events

Actueel:

o  uw event? Informeer nu!

 

  Werk in JGZ

  klik hier voor de vacatures  

Door samenwerking met BSL kan uw vacature ook, voordeliger, worden geplaatst in MedischeBanenBank, met doorplaatsing in o.a. venvn.nl, skipr.nl en ntvg.nl.

  Do you like us?
 
  JGZ-nieuwsbrief

Ontvang ook tweewekelijks de actuele JGZ-nieuwsbrief.

Meld u aan

  JGZ op Twitter

   actueel met twitter   Volg het nieuws over de JGZ op Twitter. Dagelijks tweets met het laatste nieuws op @jeugdgezondheid

  JGZ is LinkedIn

.. netwerk van professionals ...Neem deel aan de netwerkgroep JGZ op LinkedIn. Presenteer uzelf. Het netwerk van professionals.

Site-Help  |  Contact opnemen   |   Inloggen op DigiBib.JGZ   |  Links
© 2007 - 2009 Captise. Alle rechten voorbehouden.