Inloggen op DigiBib.JGZ

Home - Jeugdgezondheidszorg
  Captise JGZ-portaal

Het JGZ-Portaal wordt u aangeboden door Captise. De toegang tot onze (informatie)diensten op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Actueel nieuws, documentatiecentrum, online catalogus, JGZ-congressen, actueel nieuws, JGZ-vacatures en (mits abonnee) de toegang tot DigiBib.JGZ, de uitgebreide digitale bibliotheek JGZ. 

*****  ACTUEEL : JGZ vacatures 
*****  ACTUEEL Neem een abonnement op DigiBib.JGZ
*****  ACTUEEL : Volg ons op twitter @jeugdgezondheid
*****  ACTUEEL : Like ons op Facebook
*****  ACTUEEL : Volg ons ook op Google+
Abonneer u op de gratis JGZ Nieuwsbrief.

  Zoeken in het portaal


  Zoeken

Zoek apart in DigiBib.JGZ, de digitale bibliotheek (abonnees).
  JGZ Vacatures

Plaats of bekijk vacatures in JGZ / CJG.

ACTUELE VACATURES:
Jeugdverpleegkundigen ADO - NIEUW
Verpleegkundigen voor JGZ 0-19 - NIEUW
Vier parttime Artsen JGZ 0-19 - NIEUW
Jeugdarts - NIEUW
Ervaren Jeugdarts 
o  
o  Doe een open sollicitatie bij Captise

o  Plaats uw vacature via deze link

-----

Op zoek naar een nieuwe baan? 
Klik hier!

  Interim

Tijdelijk management in JGZ/Jeugdzorg nodig? Zet Captise in voor de juiste capaciteit en expertise.

Meer informatie

  Captise
  Inlog DigiBib.JGZ

Abonnees kunnen hier inloggen voor DigiBib.JGZ.

Neem nu een abonnement op DigiBib.JGZ

  JGZ Nieuwsbrief

Ontvang de gratis JGZ Nieuwsbrief. Aanmelding per e-mail.

  Intussen op twitter

  JGZ-nieuws: lees en geef uw commentaar

Alles wat je moet weten over de huid van 0 – 19 jaar

Een must voor onder meer jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen op 17 september. Onze huid is in vele opzichten belangrijk en veel meer dan zomaar het omhulsel van ons lichaam! De huid is de eerste verdedigingslinie tegen schadelijke invloeden uit onze omgeving. De huid zorgt ervoor dat wij niet snel oververhit, onderkoeld of uitgedroogd raken. De huid bezit tastgevoel zodat wij dingen kunnen voelen en daardoor bijvoorbeeld complexe handelingen met onze handen kunnen verrichten. De huid maakt ons herkenbaar voor de mensen om ons heen…Zonder huid zouden wij niet kunnen bestaan… De huid is het grootste orgaan van het menselijk lichaam en, na de hersenen, waarschijnlijk ook het meest complexe. Maar wat als de huid hapert in zijn functioneren?

Icoon boekBekeken: 134   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 22-05-2015

Een Utrechts experiment waarbij laagdrempelige specialistische jeugdzorg wordt aangeboden op scholen, blijkt zeer goed te werken. Leerlingen en ouders krijgen sneller hulp, de school wordt ontlast, de hulpverlener kan effectiever werken en het is daardoor nog goedkoper ook. Dit concludeert het Verwey-Jonker Instituut na evaluatie van pilots van jeugdzorginstelling Timon op scholen van het voortgezet onderwijs in de regio Lekstroom, Zeist en gemeente De Ronde Venen. ‘Vóór de pilots werden problemen bij leerlingen wel gesignaleerd, maar wist de school vaak niet waar ze terecht konden met de zorgvraag’, zegt onderzoeker Freek de Meere. Dure zorgvormen kunnen worden voorkomen.

Icoon boekBekeken: 387   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 19-05-2015

De basis voor gezond eetgedrag wordt gelegd op jonge leeftijd. Het leren eten en leren waarderen van basisvoedingsmiddelen is in deze leeftijdsfase belangrijk. Maar hoe gaat u als gezondheidszorgprofessional om met moeilijke eters of ouders die het kind voedingsbeperkingen opleggen? Een overtuigende voedingsboodschap die aansluit bij de opvattingen en de opvoedstijl van de ouders is hierbij essentieel. Maar hoe doet u dat? En wist u dat er verschillende ‘trucjes’ zijn om het eten van basisvoedingsmiddelen onbewust te stimuleren?

Icoon boekBekeken: 237   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 18-05-2015

Een goed Voor- en Vroegschools Educatie-programma is van groot belang. Iedereen die in het onderwijs of de zorg voor jonge kinderen werkt, weet dat taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen zo vroeg mogelijk moeten worden aangepakt. Een goed VVE programma zorgt ervoor dat de kansen van kinderen met een achterstand vergroot worden. Vanuit die motivatie heeft Dimensional Insight, softwarebedrijf en specialist op het gebied van Business Intelligence in de Jeugdgezondheidszorg, in opdracht van de gemeente Haarlem, de afgelopen maanden samen met JGZ Kennemerland hard gewerkt aan de VVE-TOELEIDINGSMONITOR: een tool waarmee het toeleidingsproces van kinderen in de VVE-doelgroep makkelijker wordt en (online) volledig gevolgd kan worden.

Icoon boekBekeken: 429   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 15-05-2015

De basis voor een goede mentale en fysieke gezondheid wordt in het begin van het leven gelegd. De overheid investeert dan ook in het gezond opgroeien van kinderen. Dit gebeurt door middel van wetgeving, campagnes, en specifieke voorzieningen zoals de jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp. Ook op een indirecte manier draagt de overheid bij aan de gezondheid van kinderen, bijvoorbeeld door bij de inrichting van de publieke ruimte rekening te houden met verkeersveiligheid en speelruimte. In een notitie gaat de Gezondheidsraad in op vier positieve casussen.

Icoon boekBekeken: 463   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 11-05-2015

Wat is kwaliteit? Wat is goede zorg? En wie moet die zorg bieden? Diverse leden hebben de AJN afgelopen jaar deze vraag gesteld: bij welke contactmomenten moeten jeugdartsen kinderen zien voor het behoud van de medische kwaliteit van de JGZ? Een belangrijke houvast bij verlenen van zorg zijn de landelijke JGZ richtlijnen, hiervan zijn er inmiddels vele. Maar het werk van de jeugdarts biedt méér, veel meer dan in formele richtlijnen wordt gesteld. Met onze ‘Position Paper’ leggen we een hechte basis voor het werk, de positie en de rollen van de jeugdarts.

Icoon boekBekeken: 1227   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 10-05-2015 Commentaar (3)

Op dit moment wordt een JGZ-richtlijn voor angst en een JGZ-richtlijn voor depressie ontwikkeld. Om de richtlijnen zo toepasbaar mogelijk te maken voor de praktijk en knelpunten in de uitvoering op te sporen is het testen van de concept richtlijn in een praktijktest van groot belang. Het Trimbos-instituut zoekt daarom JGZ-organisaties die tegen een vergoeding willen meewerken aan de praktijktest van deze twee richtlijnen.

Icoon boekBekeken: 651   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 08-05-2015

Vaccinatie tegen mazelen voorkomt naast directe sterfte door mazelen ook de verzwakking van het afweersysteem die gedurende lange tijd een verhoogd risico op sterfte aan andere infectieziekten veroorzaakt. Dat mazelen het afweersysteem onderdrukt was al bekend, maar tot nu toe werd aangenomen dat dit enkele weken tot maanden duurt. In een onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science laten onderzoekers van de Universiteit van Princeton en Erasmus MC zien dat kindersterfte aan infectieziekten meer dan twee jaar na het doormaken van mazelen nog aan deze ziekte toegeschreven kan worden.

Icoon boekBekeken: 789   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 08-05-2015

In opdracht van een JGZ-organisatie in West-Nederland zoekt Captise kandidaten voor de functie van Arts JGZ. Het betreft hier een tijdelijk dienstverband tot ongeveer oktober 2015. Voor die opdrachtgever komen we graag in contact met 4 ervaren en enthousiaste mensen artsen JGZ. De organisatie voert preventieve gezondheidszorg uit voor alle kinderen van 0-19 jaar in meerdere gemeenten in West-Nederland.

Icoon boekBekeken: 1291   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 21-04-2015 Commentaar (2)

Het mogelijke gezondheidsrisico van injectienaalden van Terumo en andere fabrikanten is verwaarloosbaar. Er is geen reden om deze injectienaalden niet te gebruiken. Wel moet Terumo de kwaliteitscontrole bij de productie en distributie van naalden verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en uit inspectiebezoeken aan de fabriek van Terumo in België.

Icoon boekBekeken: 489   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 07-05-2015

Onderzoek van Kraamzorgorganisatie de Waarden toont aan dat een kraamverzorgende bij 56% van de 1144 onderzochte gezinnen in de eerste week gezondheidsrisico’s bij moeder en/of kind signaleert en hen doorverwijst. Op dag 4, 5 en 6 van de pasgeboren baby nemen de medische problemen toe. Bij moeder ligt de piek aan het einde van de eerste week. Medische problemen (kritische observaties) lopen uiteen van geboortetrauma bij de baby tot ontstekingen bij de moeder. Bij één op de tien observaties werd acute medische zorg verleend. 3% van de signaleringen had zelfs een directe ziekenhuisopname.

Icoon boekBekeken: 886   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 07-05-2015

Een goed gehoor blijkt van belang voor het aanleren van het invoelend vermogen, publiceren onderzoekers van LUMC en Universiteit Leiden in PLoS ONE. Dove en slechthorende kinderen leven evenveel mee met anderen als goed horende kinderen, maar ze hebben moeite de emoties van anderen te begrijpen en erop te reageren, bijvoorbeeld door te troosten. Opmerkelijk is dat dove en slechthorende kinderen binnen het speciale onderwijs slechter scoren dan doven en slechthorenden op een reguliere school.

Icoon boekBekeken: 650   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 06-05-2015

Astma komt minder voor bij kinderen die opgroeien op de boerderij. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zijn een verklaring op het spoor: stof van de boerderij kan de beschermlaag van de longen versterken en herstel na schade bevorderen. Dat meldt het Longfonds op Wereld Astma Dag, 5 mei. Dr. Luciën van der Vlugt van het LUMC ziet in haar laboratoriumonderzoek met gekweekte longcellen dat stof afkomstig van de boerderij de beschermlaag van de longen sterker maakt.

Icoon boekBekeken: 720   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 05-05-2015

De Kinderombudsman is in 2014 2.867 keer benaderd met vragen, hulpverzoeken, signalen en klachten. Dit is een stijging van ruim 30 procent ten opzichte van het vorige jaar. De meeste mensen namen - net als voorgaande jaren - contact op over jeugdzorg, onderwijs en omgang na scheiding. Meestal nemen ouders contact op met de Kinderombudsman, maar ook steeds meer kinderen weten de Kinderombudsman te vinden. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Kinderombudsman.

Icoon boekBekeken: 885   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 01-05-2015

Voor een inventariserend onderzoek naar preventieve oudercursussen is de Stichting Preventief op Maat (i.s.m het NJi) op zoek naar beroepskrachten die werken, of hebben gewerkt met een van de cursussen Opvoeden en Zo, Beter Omgaan met Pubers of Peuter in Zicht. De stichting is zowel op zoek naar beroepskrachten die inhoudelijk/uitvoerende kennis hebben als naar beroepskrachten die kennis hebben van het coördinerende vlak. Als u hieraan voldoet (mogelijk aan beide), dan wordt deelname aan dit onderzoek erg op prijs gesteld.

Icoon boekBekeken: 625   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 01-05-2015
Pagina 1 van 74Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   
  Advertentie

  PROMO


Op zoek naar een nieuwe baan?
Klik hierklik hier voor meer informatie

klik voor meer informatie 

Woorden die werken? Tekst die overkomt? werkwoordwinkel!  

 

Werken in de zorg voor de jeugd?

  De JGZ-Agenda
  Werk in JGZ

  klik hier voor de vacatures  

Door samenwerking met BSL kan uw vacature ook, voordeliger, worden geplaatst in MedischeBanenBank, met doorplaatsing in o.a. venvn.nl, skipr.nl en ntvg.nl.

  Do you like us?
 
  JGZ-nieuwsbrief

Ontvang ook tweewekelijks de actuele JGZ-nieuwsbrief.

Meld u aan

  JGZ op Twitter

   actueel met twitter   Volg het nieuws over de JGZ op Twitter. Dagelijks tweets met het laatste nieuws op @jeugdgezondheid

  JGZ is LinkedIn

.. netwerk van professionals ...Neem deel aan de netwerkgroep JGZ op LinkedIn. Presenteer uzelf. Het netwerk van professionals.

Site-Help  |  Contact opnemen   |   Inloggen op DigiBib.JGZ   |  Links
© 2007 - 2009 Captise. Alle rechten voorbehouden.