Inloggen op DigiBib.JGZ

Home - Jeugdgezondheidszorg
  Captise JGZ-portaal

Het JGZ-Portaal word je aangeboden door Captise. De toegang tot onze diensten op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Actueel nieuws, documentatiecentrum, online catalogus, JGZ-congressen, actueel nieuws, JGZ-vacatures en (mits abonnee) de toegang tot DigiBib.JGZ, de uitgebreide digitale bibliotheek Jeugdgezondheidszorg.

*****  ACTUEEL : JGZ vacatures 
*****  ACTUEEL Neem een abonnement op DigiBib.JGZ
*****  ACTUEEL : Volg ons op twitter @jeugdgezondheid
*****  ACTUEEL : Like ons op Facebook
*****  ACTUEEL : Volg ons ook op Google+
*****  ACTUEEL : Ontmoet collega's op LinkedIn

Abonneer u op de gratis JGZ Nieuwsbrief.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

  Zoeken in het portaal


  Zoeken

Zoek apart in DigiBib.JGZ, de digitale bibliotheek (abonnees).
  JGZ Vacatures

Plaats of bekijk vacatures in JGZ / Zorg voor de Jeugd.

ACTUELE VACATURES:  
Jeugdverpleegkundige GGD Hollands-Midden 0-4 - nieuw
Jeugdverpleegkundige GGD Hollands Midden 0-12 - nieuw
Jeugdarts of Basisarts Zorgboog - nieuw
Jeugdarts 0-12 GGD Hollands Midden
Vertrouwensarts Veilig Thuis IJsselland
Jeugdverpleegkundige 0-4 in Utrecht. Echt betrokken bij elk kind


o  Doe een open sollicitatie bij Captise

o  Plaats uw vacature via deze link

-----

Op zoek naar een nieuwe baan? 
Klik hier! 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

  Interim

Tijdelijk management in JGZ/Jeugdzorg nodig? Zet Captise in voor de juiste capaciteit en expertise.

Meer informatie

  Captise
  Inlog DigiBib.JGZ

Abonnees kunnen hier inloggen voor DigiBib.JGZ.

Neem nu een abonnement op DigiBib.JGZ

  JGZ Nieuwsbrief

Ontvang de gratis JGZ Nieuwsbrief. Aanmelding per e-mail.

  JGZ-nieuws: lees en geef uw commentaar

Therapie helpt ook kinderen van vier tot acht jaar die last hebben van een angststoornis. Dat blijkt uit onderzoek waar gezondheidszorgpsycholoog Cathy van der Sluis woensdag 12 oktober op promoveert aan de Universiteit van Amsterdam. Zowel therapie die zich primair richt op de ouders, als cognitieve gedragstherapie voor de kinderen zelf verminderde angsten bij deze jonge kinderen. Het is een leeftijdsgroep die nog nauwelijks was onderzocht. De eerste aanpak richtte zich op de ouders. Zij leerden over angst bij hun kinderen en hoe ze die mogelijk onopzettelijk bekrachtigen. Daarnaast leerden ze opvoedvaardigheden. Bij de tweede behandeling werd de kinderen uitgelegd hoe angst werkt, hoe ze er vanaf kunnen komen en welke gedachten ze daarbij kunnen aanspreken. Verder gingen de kinderen gezamenlijk één voor één de angsten aan, bijvoorbeeld een hondje aaien of in een donker kamertje staan. Beide behandelingen bleken te helpen.

Icoon boekBekeken: 52   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 29-09-2016

Kinderen en jongeren meer laten bewegen door middel van serious gaming. Dát innovatieve project, ‘We BOOSTH Limburg’ gedoopt en financieel ondersteund door de Provincie Limburg, wordt binnenkort uitgerold. Het is een avontuurlijke ‘jump and run’ game met drie werelden van elk twintig levels. Jongeren kunnen punten verdienen door de game te spelen. Maar om een level hoger te komen, moet de speler ook bewegen (lopen, rennen, voetballen, traplopen, steeds met de BOOSTH-activiteitenmeter om de pols).

Icoon boekBekeken: 69   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 28-09-2016

Een grote groep internationale wetenschappers, inclusief van het Erasmus MC, heeft bij baby's genetische varianten ontdekt die het geboortegewicht beinvloeden en de kans op latere ziekten als diabetes mede bepalen. De wetenschappers concluderen dat een substantieel deel van de variatie in geboortegewicht, minstens een zesde, is toe te schrijven aan genetisch verschillen tussen baby's. Die invloed is veel groter dan factoren waarvan al bekend was dat ze invloed uitoefenen, zoals het roken van de moeder en de zwaarlijvigheid van de moeder bij de start van de zwangerschap.

Icoon boekBekeken: 127   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 28-09-2016

Het aantal kinderen met een of meerdere allergische aandoeningen blijft toenemen*. Om deze kinderen de best mogelijke, hoog specialistische zorg te bieden, opent het UMCG een Kinder Allergie & Astma Centrum. In het centrum werken artsen, verpleegkundigen en onderzoekers van verschillende afdelingen samen in de diagnostiek en behandeling van kinderen met een (verdenking op) allergische aandoeningen en astma. Het centrum is onderdeel van het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG en is op 23 september officieel geopend met een symposium.

Icoon boekBekeken: 58   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 27-09-2016

Op vrijdag 2 december aanstaande vindt in Hotel en Congrescentrum de ReeHorst te Ede wederom de Vaccinology Masterclass voor de Jeugdgezondheidszorg plaats.  Het programma biedt actuele en wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het Rijksvaccinatieprogramma vanuit het perspectief van de jeugdgezondheidszorg.

Icoon boekBekeken: 106   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 26-09-2016

Er bestaat een verband tussen tussen frequente frisdrankconsumptie en agressief gedrag en pesten. Anders dan de reclames willen doen geloven, hangt het drinken van energiedrankjes niet automatisch samen met een actief en gezond leven. In onderzoek onder 8.000 Slowaakse jongeren stelde Jana Holubčiková vast dat onder jongeren die regelmatig zulke energy drinks gebruiken, vaker overgewicht, gedragsproblemen en negatieve schoolervaringen voorkomen. Het onderzoek draagt bij aan de groeiende hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek naar de negatieve gevolgen van veelvuldig frisdrank- en energiedrankgebruik onder jongeren.

Icoon boekBekeken: 188   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 22-09-2016

Ouders die een minder makkelijke start (gaan) maken verdienen een steuntje in de rug en de Jeugdgezondheidszorg is bij uitstek de partij die dit zou kunnen leveren. Maar hoe vind je deze ouders, liefst al tijdens de zwangerschap, en hoe zorg je dat de steun die je biedt ook effectief is? De bewezen effectieve preventieve opvoedingsondersteuningsmethodiek Stevig Ouderschap biedt een antwoord op deze vragen. In 2016 is het tien jaar geleden dat de jeugdgezondheidszorg is gaan werken met deze methode. Sinds 2006 meer heeft dan één miljoen ouders kennis hebben gemaakt met de Stevig Ouderschap vragenlijst en in zo’n 30.000 gezinnen mocht een Stevig Ouderschap verpleegkundige een tijdje meelopen. Onderzoek laat zien dat het effectief is. 

Bewaren

Icoon boekBekeken: 276   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 22-09-2016

Per 2018 gaat een deel van de uitvoering van het RVP naar gemeenten namelijk: de uitvoering zoals die nu door de JGZ wordt gedaan. Doel van deze wijziging is de huidige werkwijze voort te zetten en wettelijk te borgen. Om gemeenten en JGZ organisaties te ondersteunen is een handreiking in de maak. Daarnaast wordt er gewerkt aan een professionele richtlijn. Het Ministerie heeft de VNG een adviesvoorstel gedaan inzake de financiering.

Bewaren

Icoon boekBekeken: 302   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 21-09-2016

Pesten: iedereen komt er mee in aanraking, daarvan ben ik overtuigd. Laat ik het persoonlijk nemen: als kind werd ik een periode gepest. Ik had heel kort haar en droeg de kleding van mijn oudere broer. Regelmatig werd ik door verschillende kinderen voor ‘jongen’ uitgescholden. Het was overigens niet stelselmatig... maar het deed me wel echt pijn. Later vormde ik een stoere meiden trio en voelden we ons mans genoeg om kleinere en minder stoere meisjes te pesten.  Dit was zeker bewust, maar ook niet stelselmatig. Toch geloof ik zeker dat deze jonge dametjes daar echt wel last van hebben gehad. Ik schaam me er nog voor..... Zijn dit eigenlijk wel voorbeelden van pesten? Als ik kijk naar de definitie die gehanteerd wordt in de JGZ Richtlijn pesten (2012), dan is hier geen sprake van pesten geweest. De definitie is: Kinderen worden gepest als ze door een of meer leeftijdsgenoten bewust en stelselmatig worden beschadigd door negatieve acties waarbij de macht ongelijk verdeeld is en het slachtoffer zich meestal niet kan verdedigen.

Bewaren

Icoon boekBekeken: 626   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 18-09-2016

Alle welvarende landen in Europa kennen oog- en oorscreeningen bij kinderen. Maar deze verschillen onderling enorm. Wetenschappers van het Erasmus MC hebben € 4,2 miljoen subsidie gekregen voor een grote vergelijkingsstudie naar oog- en oorscreening bij kinderen in 41 Europese landen. Zo wordt in Duitsland gescreend door kinderartsen, in Zweden door verpleegkundigen en in Nederland door jeugdartsen. De leeftijd dat de gezichtsscherpte gemeten wordt, varieert van 3 jaar in Nederland tot 7 jaar in Bulgarije. De screening wordt in Duitsland en Oostenrijk betaald door de zorgverzekeraars, in Nederland door de gemeenten, maar er zijn ook landen waar de ouders zelf moeten betalen. Bij gehoorscreening zijn de verschillen kleiner, maar in België wordt met een andere methode het gehoor bij pasgeboren kinderen getest dan in Nederland. Ook zijn er landen die maar één oor testen.

Icoon boekBekeken: 287   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 15-09-2016

De veranderingen bij geboorte van een kind zijn het grootst voor mensen die vóór de geboorte van het eerste kind veel tijd aan sport, cultuur en sociale contacten besteedden. Voor zulke ouders is het dan ook moeilijker is zich aan te passen aan het ouderschap. Bij mannen met een drukke leefstijl daalt het welzijn na de geboorte van het kind, constateert een onderzoeksteam in hun publicatie in het European Journal of Population. Bij mannen met een rustigere leefstijl is dat niet het geval. Bij vrouwen neemt het welzijn na de komst van kinderen toe, maar dit positieve effect is zwakker wanneer zij daarvoor veel uren werkten en meer tijd aan vrijetijdsactiviteiten besteedden.

Icoon boekBekeken: 637   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 14-09-2016

De medische mogelijkheden nemen voortdurend toe. Daardoor kunnen (ernstig) zieke kinderen steeds vaker en sneller van het ziekenhuis naar huis. Het is ook een fundamenteel recht van een ziek kind om – als dit mogelijk is – de zorg buiten het ziekenhuis te krijgen. Kinderen reageren echter fysiek en emotioneel anders dan volwassenen. Bovendien is ieder kind anders, wat ook geldt voor het gezin waarin het kind opgroeit. Daar moet oog voor zijn.

Icoon boekBekeken: 329   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 14-09-2016

CAP-J, hét Classificatiesysteem voor de Aard van Problematiek van Jeugd, is volledig vernieuwd. Op basis van feedback uit de praktijk zijn diverse aanpassingen gedaan. Enerzijds om het gebruik te vergemakkelijken. Anderzijds omdat gebruikers bepaalde problemen misten, zoals rigiditeit in gedrag en jeugdige slachtoffer mishandeling buiten het gezin. De tweede druk is als boek te koop én online te raadplegen. Psychologen, pedagogen, orthopedagogen, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers en jeugdverpleegkundigen gebruiken CAP-J bij het verkennen en onderzoeken van de problematiek, de bespreking met collega’s en het vaststellen van de benodigde ondersteuning.

Icoon boekBekeken: 284   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 13-09-2016

De primaire doelstelling bij de aanpak van koemelkallergie (KMA) is erop gericht de klachten zo snel mogelijk terug te dringen. Onderzoek1 heeft aangetoond dat een tijdige en effectieve aanpak van KMA er tevens toe kan bijdragen dat kinderen sneller‡ terug kunnen keren naar koemelko. In de praktijk blijkt dat 51% van de kinderen met een intensief gehydrolyseerde voeding op basis van wei niet klachtenvrij is2.

Icoon boekBekeken: 372   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 09-09-2016

Op 8 december aanstaande vindt de tweede editie van het jaarlijks congres over 'Levend verlies’ plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Wanneer ouders een kind krijgen dan hebben zij veelal een beeld van hoe het leven met hun kind eruit zal gaan zien en wat de ouderrol impliceert. Is het kind gezond en gaat het lukken om het in de groei naar onafhankelijkheid en zelfstandigheid optimaal te begeleiden? Als ouders dan te horen krijgen dat hun kind een beperking of beperkende ziekte heeft, dan moeten die verwachtingen vaak radicaal bijgesteld worden.

Bewaren

Icoon boekBekeken: 400   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 08-09-2016
Pagina 1 van 95Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   
  Advertentie

  Intussen op twitter

  PROMO

 

klik op de banner voor meer informatie
klik op de banner voor mee in formatie

Op zoek naar een nieuwe baan?
Klik hierklik hier voor meer informatie

 

klik voor meer informatie 

Woorden die werken? Tekst die overkomt? werkwoordwinkel!  

 

Werken in de zorg voor de jeugd?  

Bewaren

Bewaren

Bewaren

  De JGZ-Agenda

 

... klik hier voor de JGZ Agenda: actueel overzicht van congressen, symposia, workshops ...

promotie van uw congres, opleiding, symposium en andere events

Actueel:

o  uw event? Informeer nu!

 

  Werk in JGZ

  klik hier voor de vacatures  

Door samenwerking met BSL kan uw vacature ook, voordeliger, worden geplaatst in MedischeBanenBank, met doorplaatsing in o.a. venvn.nl, skipr.nl en ntvg.nl.

  Do you like us?
 
  JGZ-nieuwsbrief

Ontvang ook tweewekelijks de actuele JGZ-nieuwsbrief.

Meld u aan

  JGZ op Twitter

   actueel met twitter   Volg het nieuws over de JGZ op Twitter. Dagelijks tweets met het laatste nieuws op @jeugdgezondheid

  JGZ is LinkedIn

.. netwerk van professionals ...Neem deel aan de netwerkgroep JGZ op LinkedIn. Presenteer uzelf. Het netwerk van professionals.

Site-Help  |  Contact opnemen   |   Inloggen op DigiBib.JGZ   |  Links
© 2007 - 2009 Captise. Alle rechten voorbehouden.