Inloggen op DigiBib.JGZ

Home - Jeugdgezondheidszorg
  Captise JGZ-portaal

Het JGZ-Portaal word je aangeboden door Captise. De toegang tot onze diensten op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Actueel nieuws, documentatiecentrum, online catalogus, JGZ-congressen, actueel nieuws, JGZ-vacatures en (mits abonnee) de toegang tot DigiBib.JGZ, de uitgebreide digitale bibliotheek Jeugdgezondheidszorg.

*****  ACTUEEL : JGZ vacatures 
*****  ACTUEEL Neem een abonnement op DigiBib.JGZ
*****  ACTUEEL : Volg ons op twitter @jeugdgezondheid
*****  ACTUEEL : Like ons op Facebook
*****  ACTUEEL : Volg ons ook op Google+
*****  ACTUEEL : Ontmoet collega's op LinkedIn

Abonneer u op de gratis JGZ Nieuwsbrief.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

  Zoeken in het portaal


  Zoeken

Zoek apart in DigiBib.JGZ, de digitale bibliotheek (abonnees).
  JGZ Vacatures
  Interim

Tijdelijk management in JGZ/Jeugdzorg nodig? Zet Captise in voor de juiste capaciteit en expertise.

Meer informatie

  Captise
  Inlog DigiBib.JGZ

Abonnees kunnen hier inloggen voor DigiBib.JGZ.

Neem nu een abonnement op DigiBib.JGZ

  JGZ Nieuwsbrief

Ontvang de gratis JGZ Nieuwsbrief. Aanmelding per e-mail.

  JGZ-nieuws: lees en geef uw commentaar

In een onderzoek van de Universiteit Maastricht werden 87 kinderen met overgewicht en astma anderhalf jaar lang gevolgd. Ongeveer de helft volgde een programma om gewicht te verliezen, onder meer bestaande uit voedingsadvies, sportsessies en gedragstherapie. De overige deelnemers volgden het gebruikelijke zorgprogramma bij astma. Beide groepen bleken na anderhalf jaar gewicht te zijn verloren en in beide groepen werden minder astma-gerelateerde klachten gerapporteerd. Bij de groep die het leefstijlprogramma had gevolgd bleken verschillende positieve effecten echter aantoonbaar groter te zijn. Longcapaciteit, kwaliteit van leven en het onder controle houden van de astma waren allen verbeterd. 

Icoon boekBekeken: 92   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 22-07-2016

Wat voor drinken kan ik geven aan m’n kind? Hoe maak ik water drinken leuk? En hoe bouw ik limonade en thee met suiker af? De nieuwe folder “Drinken. Wat kun je je kind geven?” van het Voedingscentrum geeft antwoord op veel vragen van ouders. Bij de folder zit een leuk stickervel dat als beloning kan werken. De folder maakt veel gebruik van beeld en is begrijpelijk geschreven, dus ook bruikbaar voor ouders met minder begrip van de Nederlandse taal. De folder is gratis te bestellen voor professionals in de webshop van het Voedingscentrum

Bewaren

Icoon boekBekeken: 242   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 14-07-2016

Nederlanders brengen dagelijks gemiddeld 8,7 uur zittend door. Jongeren (12 tot 20 jaar) scoren het hoogst met gemiddeld 10,4 uur per dag. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Leefstijlmonitor 2015, een samenwerkingsverband van o.a. RIVM, VeiligheidNL en CBS. Kinderen van 4 tot 12 jaar zitten het minst, gemiddeld 7,3 uur per dag. Jongeren zitten dagelijks gemiddeld drie uur meer. Activiteiten die een belangrijke bijdrage leveren aan deze hoge score zijn zitten tijdens de les, huiswerk maken, computeren of tabletgebruik. 

Icoon boekBekeken: 250   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 11-07-2016

Met name antibioticakuren in de eerste twee levensjaren stimuleren de groei van kinderen, zowel in hun lengte als hun gewicht. Deze onderzoeksresultaten van de Universiteit Maastricht publiceert The Journal of Pediatrics op 8 juli. Bijna duizend kinderen gedurende tien jaar gevolgd en andere factoren die groei kunnen beïnvloeden werden meegenomen. Op zeven momenten werd hun lengte en gewicht geregistreerd; de eerste jaren op het consultatiebureau en de jaren daarna door de ouders thuis. Met name de kinderen die in de eerste zes maanden een antibioticakuur kregen en zij die er meerdere kregen tussen het eerste en tweede levensjaar, bleken langer en zwaarder te worden dan kinderen die geen antibiotica hadden gekregen. Men gaat er van uit dat de invloed van antibiotica op de darmflora hiervoor verantwoordelijk is.

Icoon boekBekeken: 358   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 08-07-2016 Commentaar (1)

De Netwerken Integrale Vroeghulp zijn er speciaal voor kleine kinderen met complexe vragen én hun zwaar belaste ouders. Door alle veranderingen in de zorg staat de deelname van kinderartsen in de IVH netwerken echter onder druk. De expertise van een kinderarts in een multidisciplinair team is divers. Kinderartsen hebben specifieke expertise, hun medische kennis is aanvullend op de kennis van de jeugdartsen. Ook kunnen zij de problemen vertalen in begrijpelijke taal. 

Icoon boekBekeken: 346   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 08-07-2016

De herziene JGZ-richtlijn Vroegtijdige opsporing van gehoorverlies bij kinderen en jongeren is gepubliceerd op de richtlijnenwebsite van het NCJ. Deze richtlijn heeft aandacht voor de werking van het gehoor en gehoorverlies, de neonatale gehoorscreening, preventie van gehoorverlies door hard geluid, en signalering van gehoorverlies na de neonatale periode. Ook geeft de richtlijn handvatten voor professionals om ouders, kinderen en jongeren goed te informeren over (preventie van) gehoorverlies.

Icoon boekBekeken: 526   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 07-07-2016

Uit het Signalement Mondzorg blijkt dat vooral kinderen en jongeren uit sociaal-economisch zwakkere gezinnen meer gaatjes hebben, minder poetsen, minder goed eten en minder vaak naar de tandarts gaan. Kinderen met een buitenlandse moeder hebben 50% meer gaatjes dan kinderen met een moeder van Nederlandse afkomst. Uit het onderzoek van TNO dat aan het signalement ten grondslag ligt, blijkt ook dat de daling van het aantal jongeren dat een gaaf gebit heeft lijkt te zijn gestopt. Om slechte gebitten bij kinderen te voorkomen moet er meer aandacht komen voor gebitsverzorging op het consultatiebureau. Dat stelt de KNMT, de beroepsvereniging van tandartsen. Belangrijk is dat er extra aandacht voor mondhygiëne komt op het consultatiebureau, zo stelt Brands. Belangrijk is dat er extra aandacht voor mondhygiëne komt op het consultatiebureau. ‘Daar komen immers (bijna) alle jonge ouders. Consultatiebureaus besteden daaraan nu al aandacht maar soms is dat niet genoeg."

Bewaren

Icoon boekBekeken: 310   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 07-07-2016

Op 1 juli 2016 heeft het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) het beheer van de GIZ methodiek van GGD Hollands Midden (GGD HM) overgenomen. GIZ staat voor Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften. Hiermee schat de professional samen met ouders en jongeren de zorgbehoeften van de kinderen en het gezin in. Daarna bespreken ze welke ondersteuning het beste past bij de situatie. Niet te licht, te laat of te zwaar. Het is ontwikkeld binnen de Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd Noordelijk Zuid-Holland. De methodiek stimuleert de cliënt om zelf de regie te nemen en in samenspraak met de professional de zorgbehoefte in te schatten. Bovendien versterkt GIZ de samenwerking tussen partners in het lokale sociale domein.

Bewaren

Icoon boekBekeken: 466   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 05-07-2016

"We zien vaak beelden van drinkende en blowende jongeren. De feiten laten zien dat ze dat steeds minder doen. Tegelijkertijd zie je de komst van nieuwigheden, zoals lachgas en de e-sigaret. Dat moeten we goed in de gaten houden. Als dat uit de klauwen gaat lopen, grijpen we in”. Dageljks rookt nu nog maar 3%; dat was 6% Aldus Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS). De cijfers komen uit het laatste onderzoek jeugd en riskant gedrag 2015 van het Trimbos-instituut, dat eens in de vier jaar uitkomt, in opdracht van VWS. Voor nagenoeg alle indicatoren van gebruik en risicovol gedrag zijn er verschillen tussen scholieren van het VMBO en VWO; een hoger en meer intensief gebruik bij VMBO-ers vergeleken met VWO-ers.

Bewaren

Icoon boekBekeken: 340   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 05-07-2016

Hoe maak je contact met kinderen als ze bang, verdrietig of boos zijn? Niet iedere ouder voelt even goed aan wat hun kind nodig heeft op zo’n moment. Ze reageren op het gedrag dat kinderen laten zien zonder na te gaan waar het gedrag vandaan komt. Ook ervaringen uit de eigen jeugd van ouders kan bepalend zijn hoe ze naar hun kinderen toe reageren. Een vader die geleerd heeft dat jongentjes niet huilen, zal het moeilijker vinden om zijn eigen zoon te troosten. Leer hierover meer in de Training voor emotiecoaching op 17 november in Utrecht.

Icoon boekBekeken: 314   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 02-07-2016

Het congres over zorgtekort en verwaarlozing in de opvoeding van jeugdigen vindt op 1 december van dit jaar plaats in Eindhoven. Door allerlei omstandigheden kan het zo zijn dat kinderen van hun ouder(s) niet de zorg krijgen die zij nodig hebben en waar zij recht op hebben. Het kan hen bijvoorbeeld aan persoonlijke hygiëne ontbreken, ze komen niet bij een (tand)arts wanneer dat nodig is, eten te veel, te weinig of kwalitatief slecht voedsel. Weer andere kinderen ontbreekt het in materiële zin aan niets, maar worden genegeerd of gekleineerd door hun ouders. Soms gaat zo’n zorgtekort zelfs zover dat we spreken van verwaarlozing.

Bewaren

Icoon boekBekeken: 381   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 02-07-2016

Uit het op 30 juni verschenen RIVM-rapport 'Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland. Verslagjaar 2016' blijkt opnieuw de grote inzet van ouders, GGD'en en consultatiebureaus. Zo ligt bij jonge kinderen de gemiddelde deelname per vaccinatie tussen de 92 en 99%. Wel is de deelname voor de meeste vaccinaties met ongeveer 0,5 procent afgenomen. In het verleden zijn regionaal vaker dergelijke schommelingen waargenomen, maar ze zijn nu voor het eerst in het hele land geconstateerd. Een verklaring hiervoor ontbreekt. 61% van de meisjes laat zich vaccineren tegen HPV. 

Bewaren

Icoon boekBekeken: 706   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 01-07-2016

Kinderen kunnen heel goed meehelpen bij het inrichten van hun eigen beweegomgeving en het ontwikkelen van beweegprogramma's. Onderzoeker Mai Chin A Paw: "Kinderen zijn ´experts´ van hun eigen leven en kunnen daardoor een unieke bijdrage leveren aan onderzoek dat beoogt hun leven te verbeteren." De resultaten van dit onderzoek zijn recentelijk gepubliceerd in het 'International Journal of Environmental Research and Public Health'. De kinderen waren enthousiast want 'volwassenen bedenken namelijk echt saaie dingen', aldus één van de kind-onderzoekers. 

Icoon boekBekeken: 612   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 27-06-2016 Commentaar (1)

De Academische Werkplaats Kindermishandeling heeft samen met de Academische Werkplaats Jeugd in Twente (AWJTwente) geïnventariseerd hoe gemeenten de aandachtsfunctionaris kindermishandeling binnen onderwijs- en kinderopvangorganisaties promoten en ondersteunen. Een aandachtsfunctionaris kindermishandeling ondersteunt collega’s die kindermishandeling vermoeden. Deze persoon kan ervoor zorgen dat de meldcode beter wordt toegepast. Op basis van verzamelde activiteiten en landelijke aanbod is een praktische handreiking ontwikkeld voor gemeenten.

Icoon boekBekeken: 506   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 22-06-2016

Niet-overdraagbare welvaartsziektes komen meer en meer voor, met name obesitas, diabetes en allerlei allergische aandoeningen. Het wordt steeds duidelijker dat voeding in het vroege leven een belangrijke basis is om de kans hierop te verkleinen. “Een goede voeding vanaf het begin van de zwangerschap kan voor een baby veel verschil uitmaken, laat bijzonder hoogleraar en onderzoeker Ruurd van Elburg weten. “De voeding in de eerste duizend dagen vormt een kind voor het latere leven.” Artikel afkomstig van Vakblad Vroeg

Icoon boekBekeken: 984   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 20-06-2016
Pagina 1 van 92Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   
  Advertentie

  Intussen op twitter

  PROMO


 

klik op de banner voor meer informatie

Op zoek naar een nieuwe baan?
Klik hierklik hier voor meer informatie

 

klik voor meer informatie 

Woorden die werken? Tekst die overkomt? werkwoordwinkel!  

 

Werken in de zorg voor de jeugd?  

  De JGZ-Agenda

 

... klik hier voor de JGZ Agenda: actueel overzicht van congressen, symposia, workshops ...

promotie van uw congres, opleiding, symposium en andere events

Actueel:

o  uw event? Informeer nu!

 

  Werk in JGZ

  klik hier voor de vacatures  

Door samenwerking met BSL kan uw vacature ook, voordeliger, worden geplaatst in MedischeBanenBank, met doorplaatsing in o.a. venvn.nl, skipr.nl en ntvg.nl.

  Do you like us?
 
  JGZ-nieuwsbrief

Ontvang ook tweewekelijks de actuele JGZ-nieuwsbrief.

Meld u aan

  JGZ op Twitter

   actueel met twitter   Volg het nieuws over de JGZ op Twitter. Dagelijks tweets met het laatste nieuws op @jeugdgezondheid

  JGZ is LinkedIn

.. netwerk van professionals ...Neem deel aan de netwerkgroep JGZ op LinkedIn. Presenteer uzelf. Het netwerk van professionals.

Site-Help  |  Contact opnemen   |   Inloggen op DigiBib.JGZ   |  Links
© 2007 - 2009 Captise. Alle rechten voorbehouden.