Inloggen op DigiBib.JGZ

Home - Jeugdgezondheidszorg
  Captise JGZ-portaal

Het JGZ-Portaal wordt u aangeboden door Captise. De toegang tot onze (informatie)diensten op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Actueel nieuws, mailinglists,  documentatiecentrum, online catalogus, JGZ-agenda,  JGZWeekJournaal, protocollenbank, JGZ-vacatures en (mits abonnee) de toegang tot DigiBib.JGZ, de uitgebreide digitale bibliotheek JGZ. 

*****  ACTUEEL : JGZ vacatures 
*****  ACTUEEL Neem een abonnement op DigiBib.JGZ
*****  ACTUEEL : Volg ons op twitter @jeugdgezondheid
*****  ACTUEEL : Like ons op Facebook
*****  ACTUEEL : Volg ons ook op Google+
Abonneer u op de gratis JGZ Nieuwsbrief.

  Zoeken in het portaal


  Zoeken

Zoek apart in DigiBib.JGZ, de digitale bibliotheek (abonnees).
  JGZ Vacatures

Plaats of bekijk vacatures in JGZ / CJG.

ACTUELE VACATURES:
Jeugdverpleegkundige - nieuw
Jeugdverpleegkundigen - nieuw
Jeugdverpleegkundigen 
Jeugdverpleegkundigen

o  Plaats uw vacature via deze link
open sollicitatie (Captise)

-----
Voorbeeld CB-arts
Voorbeeld Soc vk JGZ 

  Interim

Tijdelijk management in JGZ/Jeugdzorg nodig? Zet Captise in voor de juiste capaciteit en expertise.

Meer informatie

  Captise
  Inlog DigiBib.JGZ

Abonnees kunnen hier inloggen voor DigiBib.JGZ.

Neem nu een abonnement op DigiBib.JGZ

  JGZ Nieuwsbrief

Ontvang de gratis JGZ Nieuwsbrief. Aanmelding per e-mail.

  Intussen op twitter

  JGZ-nieuws: lees en geef uw commentaar

De transitie naar de gemeente biedt volop nieuwe kansen om innoverend te gaan werken. Dicht bij de mensen, uitgaand van hun eigen kracht. Elkaar helpend en steunend waar mogelijk. Overal in het land zullen – hopelijk – nieuwe initiatieven verrijzen. Daarbij is het van levensbelang dat zeker het jonge kind niet wordt vergeten. Jonge kinderen van wie het brein nog volop in ontwikkeling is hebben juist behoefte aan een goede begeleiding en een goede interactie met de hen omringende volwassenen. Niet alleen voor dit moment, maar ook om op te groeien tot een goede volwassene. 

Icoon boekBekeken: 287   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 21-10-2014 Commentaar (1)

Half jaar geleden. Woensdagavond Pauw en Witteman. Onderwerpen: een snuffelhond, een nieuw boek en pesten. Aan tafel zitten een hoogleraar interne geneeskunde gespecialiseerd in de endocrinologie, een schrijver en een politicus. Wie zou de deskundige op het gebied van pesten zijn? Ik ben getriggerd om te blijven kijken. Eerste item: de speciaal getrainde hond om infecties vroeger op te sporen dan het laboratorium dat in bloed kan meten. Een pakje met de geur van deze bacterie is in de zaal verstopt, de hond vindt het feilloos. Applaus alom. Dan gaat Pauw over op het volgende onderwerp… pesten.

Icoon boekBekeken: 1093   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 15-10-2014 Commentaar (1)

Kinderen in het werkgebied van GGD Hart voor Brabant eten dagelijks meer groente en fruit. Ook zijn de leefgewoonten van moeders tijdens de zwangerschap verbeterd en worden kinderen steeds minder blootgesteld aan (sigaretten)rook in huis. Toch zijn veel kinderen te zwaar en sporten ze te weinig. Dit zijn enkele resultaten uit een onderzoek van GGD Hart voor Brabant naar de gezondheid van 0 t/m 11 jarigen in de regio. Bijna 12.000 ouders namen eind 2013 deel aan het onderzoek.

Icoon boekBekeken: 152   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 14-10-2014

​Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van a.s.r., blijkt dat 21% van de kinderen in de leeftijd van 7 t/m 14 jaar nog altijd te weinig beweegt. Slechts iets meer dan de helft beweegt meer dan een uur per dag, het absolute minimum voor kinderen om te bewegen. Dit blijkt ook uit het sportgedrag van deze groep kinderen, want ze sporten niet of nauwelijks. Volgens hun ouders komt dit vooral omdat sport te duur is (28%), het kind andere vrijetijdsactiviteiten leuker vindt (33%) of gewoonweg niet vaker wil sporten (27%). Toch zegt een derde (34%) van de kinderen die geen lid zijn van een sportvereniging zelf wel te willen sporten en bij meisjes is dit percentage zelfs nog hoger (42%).

Icoon boekBekeken: 576   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 11-10-2014

Op woensdag 8 oktober heeft het Schoolpleinen ActieTeam van basisschool De Tandem in IJsselstein het eerste Gezonde Schoolplein geopend. De scholieren van de school zijn actief betrokken geweest bij het ontwerp van het nieuwe schoolplein. Waar eerst alleen grijze tegels lagen, ligt nu een natuurlijk speelplein met een palenbos, veel struiken om in te verstoppen en een zandbak met een watergoot en kraan. Met het toepassen van hoogteverschillen is een natuurlijk landschap nagebootst. Het nieuwe plein van De Tandem is de eerste van in totaal zeventig Gezonde Schoolpleinen.

Icoon boekBekeken: 598   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 09-10-2014

De dag beginnen met een glas vers geperste sinaasappelsap bij het ontbijt. Daarna tandenpoetsen en naar school of aan het werk. Een gezonde start van de dag denk je. Voor je gezondheid wel, maar minder voor je tanden. Ook al worden eet- en drinkmomenten de rest van de dag beperkt tot maximaal zeven keer. Wat blijkt! Tandenpoetsen binnen een uur na inname van zure producten, zoals sinaasappelsap, (light) frisdranken, zuurtjes, snoepjes, lolly’s en gedroogd fruit, verhoogt het risico op tanderosie. 

Icoon boekBekeken: 1128   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 09-10-2014

Het heeft geen zin om baby's tussen de 4 en 6 maanden al gluten te geven. Ook het geven van borstvoeding beschermt baby's niet tegen coeliakie (glutenziekte). Het idee was dat borstvoeding en het vroeg aanbieden van gluten de kans zou verlagen dat kinderen coeliakie ontwikkelen. Een groot Europees onderzoek onder leiding van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) laat echter zien dat deze aanpak niet werkt. De resultaten zijn op 1 oktober gepubliceerd in the N ew England Journal of Medicine.

Icoon boekBekeken: 1208   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 02-10-2014 Commentaar (1)

Time2Twist is hét intervisiespel voor de JGZ-professional. Via de website time2twist.nl gaat u met collega’s in gesprek over de dagelijkse JGZ-praktijk; en creëert u tijd en ruimte voor reflectie. Door het spel met uw collega's te spelen wordt u zich bewust van uw eigen handelen en kunt u van én met elkaar leren. Zo geeft u samen expliciet betekenis aan het perspectief van ouders, kinderen en jongeren en allerlei bijkomende facetten uit de JGZ-praktijk.

Icoon boekBekeken: 900   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 01-10-2014

Veel ouders hebben vragen over de opvoeding van hun kind, die veelal beantwoord worden door professionals die het bieden van voorlichting en ondersteuning tot hun takenpakket mogen rekenen. Het landelijk symposium "Wat werkt in opvoedingsvoorlichting en -ondersteuning" stelt je als hulp- of dienstverlener in staat om op de hoogte te blijven van effectieve manieren waarop ouders van kinderen in verschillende leeftijdscategorieën ondersteund kunnen worden bij het groottrekken van hun kinderen. Daarnaast komen ook de manieren waarop kindermishandeling voorkomen kan worden en de ondersteuning van pleegouders aan de orde. Dit landelijke evenement vindt plaats op 4 december 2014 in Eindhoven.

Icoon boekBekeken: 926   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 29-09-2014

De decentralisatie jeugd brengt chaos alom. Het geeft heel wat veranderingen en zorgt voor diversiteit en verschillen. Je kunt de krant en social media niet openslaan of je treft er wel een bericht aan. Ook de TV weet er zijn voordeel mee te doen, zoals laatst in Nieuwsuur. Daar werd een ongenuanceerd beeld neergezet van de gemeente Gemert met dorpsondersteuners die werken op basis van hun onderbuikgevoel. Jammer, want we zullen het met elkaar moeten oplossen. Maar in plaats daarvan wijzen gemeenten naar aanbieders, aanbieders wijzen naar gemeenten en samen wijzen ze naar het Rijk. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft hierin de positie en de taak om te signaleren als het niet goed gaat voor het kind.

Icoon boekBekeken: 1716   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 29-09-2014 Commentaar (1)

Kinderen die dagelijks meer dan twee uur tv kijken, hebben gemiddeld een grotere buikomvang. Dat concluderen onderzoekers van VUmc, AMC en GGD Amsterdam uit hun onderzoek onder zo’n tweeduizend kinderen. Zij publiceren dat deze week in het vakblad BMC Public Health. Ook gecorrigeerd voor  lichaamslengte en voedingspatroon hebben ze een grotere buikomvang, wat is gerelateerd aan de hoeveelheid buikvet.

Icoon boekBekeken: 859   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 26-09-2014

Diabeter won de Achmea Quality Award 2014 voor de e-healthtoepassing 'Ther@piemail'. Kinderen met type 1 diabetes moeten zo'n zes tot tien maal per dag hun bloedglucose meten om zo hun diabetes te kunnen regelen. Daarnaast moeten ze meerdere malen per dag insuline toedienen. Met de Ther@piemail van Diabeter worden de gemeten waardes van de patiënt uit hun insulinepomp, -pen en glucosemeters per computer doorgestuurd naar Diabeter en daar direct verwerkt. Binnen enkele minuten na uploaden ontvang je als patiënt/ouder een persoonlijk behandeladvies met dosis, mogelijke dosisaanpassingen (voor bijv. bijzondere omstandigheden als sport) en andere behandelinformatie (labuitslagen, evt. spiegeling ten opzichte van anderen, afspraken).

Icoon boekBekeken: 798   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 24-09-2014

​De JGZ staat op de drempel van een nieuwe fase. In 2015 treedt het nieuwe jeugdstelsel in werking en is het Basispakket JGZ van kracht. De eigen kracht versterken van ouders en jeugdigen wordt belangrijker dan voorheen. Preventie en samenwerking binnen de keten krijgen nadrukkelijker een rol in het jeugddomein. Deze ontwikkelingen vragen om transformatie binnen de zorg voor jeugd. Er zijn al veel voorbeelden te noemen van JGZ-organisaties die op verschillende onderdelen succesvol invulling hebben gegeven aan de transformatie. Het jaarcongres JGZ op 25 november haalt deze succesverhalen naar voren en belicht de kansen die de transformatie de JGZ biedt. De titel voor het congres luidt dan ook: Samen klaar voor de toekomst: ​kansen zien en successen vieren.

Icoon boekBekeken: 1199   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 22-09-2014

Netwerken Integrale Vroeghulp helpen jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand als gevolg van een beperking of ziekte. Met succes. Maar de voortzetting van de netwerken wordt bedreigd door de overgang van de AWBZ naar de Wmo en de Jeugdwet. Als een kind voor het eerst rozijntjes uit een doosje peutert, is dat een leuk gezicht. Maar wat als het niet lukt? En een maand later nog steeds niet? Of als het kind niet kruipt? Of de eerste woordjes blijven uit? Voor jonge ouders blijkt het vaak erg moeilijk te zijn om erachter te komen wat er aan de hand is en met welke ondersteuning of behandeling hun kind kan worden geholpen. Vijftien jaar geleden is daarom in Nederland begonnen met het samenstellen van netwerken Integrale Vroeghulp.

Icoon boekBekeken: 757   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 21-09-2014

In de media is wekelijks aandacht voor overgewicht bij kinderen en men wordt bedolven met adviezen, diëten en manieren om overgewicht aan te pakken. Van de jeugdgezondheidszorg en de huisarts wordt in toenemende mate de spilfunctie in de netwerkzorg rondom het kind met overgewicht verwacht. Maar wat is er nu eigenlijk wetenschappelijk onderbouwd? En hoe kan men beoordelen wat bruikbare interventies zijn en wat niet? Het boek Overgewicht en obesitas bij kinderen van Edgar van Mil, kinderarts-endocrinoloog en Arianne Struik, ontwikkelingspsycholoog-systeemtherapeut dat 5 maart 2015 verschijnt en bij de workshop wordt uitgereikt geeft hier een antwoord op.

Icoon boekBekeken: 824   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 21-09-2014
Pagina 1 van 67Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   
  Advertentie

  PROMO
klik hier voor de e-learning Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby’s


klik hier voor info over koemelkallergie en Nutramigen


klik hier om materialen aan te vragen

vraag gratis materialen aan bij FrieslandCampina Instituteklik hier voor meer informatie

klik voor meer informatie

Woorden die werken? Tekst die overkomt? werkwoordwinkel!  
  De JGZ-Agenda
  Werk in JGZ

  klik hier voor de vacatures  

Door samenwerking met BSL kan uw vacature ook, voordeliger, worden geplaatst in MedischeBanenBank, met doorplaatsing in o.a. venvn.nl, skipr.nl en ntvg.nl.

  Do you like us?
 
  JGZ-nieuwsbrief

Ontvang ook tweewekelijks de actuele JGZ-nieuwsbrief.

Meld u aan

  JGZ op Twitter

   actueel met twitter   Volg het nieuws over de JGZ op Twitter. Dagelijks tweets met het laatste nieuws op @jeugdgezondheid

  JGZ is LinkedIn

.. netwerk van professionals ...Neem deel aan de netwerkgroep JGZ op LinkedIn. Presenteer uzelf. Het netwerk van professionals.

  Links
Site-Help  |  Contact opnemen   |   Inloggen op DigiBib.JGZ   |  Links
© 2007 - 2009 Captise. Alle rechten voorbehouden.