Inloggen op DigiBib.JGZ

Home - Jeugdgezondheidszorg
  Captise JGZ-portaal

Het JGZ-Portaal wordt u aangeboden door Captise. De toegang tot onze (informatie)diensten op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Actueel nieuws, documentatiecentrum, online catalogus, JGZ-congressen, actueel nieuws, JGZ-vacatures en (mits abonnee) de toegang tot DigiBib.JGZ, de uitgebreide digitale bibliotheek JGZ. 

*****  ACTUEEL : JGZ vacatures 
*****  ACTUEEL Neem een abonnement op DigiBib.JGZ
*****  ACTUEEL : Volg ons op twitter @jeugdgezondheid
*****  ACTUEEL : Like ons op Facebook
*****  ACTUEEL : Volg ons ook op Google+
Abonneer u op de gratis JGZ Nieuwsbrief.

  Zoeken in het portaal


  Zoeken

Zoek apart in DigiBib.JGZ, de digitale bibliotheek (abonnees).
  JGZ Vacatures

Plaats of bekijk vacatures in JGZ / CJG.

ACTUELE VACATURES:
Jeugdarts - NIEUW
Centraal adviserend arts K&G - NIEUW
Jeugdartsen 0-4 - VERLENGD

o  Doe een open sollicitatie bij Captise

o  Plaats uw vacature via deze link

-----

Op zoek naar een nieuwe baan? 
Klik hier!

  Interim

Tijdelijk management in JGZ/Jeugdzorg nodig? Zet Captise in voor de juiste capaciteit en expertise.

Meer informatie

  Captise
  Inlog DigiBib.JGZ

Abonnees kunnen hier inloggen voor DigiBib.JGZ.

Neem nu een abonnement op DigiBib.JGZ

  JGZ Nieuwsbrief

Ontvang de gratis JGZ Nieuwsbrief. Aanmelding per e-mail.

  Intussen op twitter

  JGZ-nieuws: lees en geef uw commentaar

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor JGZ-professionals die willen deelnemen aan de praktijktest voor angst. Op dit moment wordt er een JGZ-richtlijn voor angst ontwikkeld. Om de richtlijn zo toepasbaar mogelijk te maken voor de praktijk en knelpunten in de uitvoering op te sporen is uittesten van de concept richtlijn in een praktijktest van groot belang. Het Trimbos-instituut zoekt daarom professionals werkzaam in de Jeugdgezondheidszorg die tegen een vergoeding willen meewerken aan de praktijktest van de ‘JGZ-richtlijn angst bij kinderen en jongeren’.

Icoon boekBekeken: 201   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 24-07-2015

Op 19 september in het Media Plaza Utrecht, samen aan de slag voor een betere JGZ! Dit congres “De jeugdverpleegkundige heeft de toekomst” presenteert een uitdagend programma speciaal voor jeugdverpleegkundigen (en verpleegkundig specialisten werkzaam in de JGZ). Het congres wordt je aangeboden door V&VN Maatschappij en Gezondheid. Kleine investering, groot bereik.

Icoon boekBekeken: 386   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 18-07-2015

Werken bij Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, cluster Jeugd, is bouwen aan een gezonde stad. Cluster Jeugd is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 18 jarigen en hun ouders. Daarbij staan niet problemen, maar vragen en oplossingen centraal. Volksgezondheid heeft vacatures voor jeugdartsen (1,5 fte). Reageer wel snel, voor 21-7. Bekijk de vacature via en reageer. Of attendeer een relatie er op!

Icoon boekBekeken: 322   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 15-07-2015

Kind en Gezin staat mer 1300 personeelsleden voor de uitvoering van, onder meer, de jeugdgezondheidszorg in Vlaanderen. De missie is ‘Samen met de partners van Kind en Gezin, voor elk kind waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zoveel mogelijk kansen creëren’. Kind en Gezin heeft een vacature voor een Centraal Adviserend Arts, in Brussel. Fulltime. De uiterste sollicitatiedatum is 21 juli 2015. Wees dus snel voor deze prachtige functie.

Icoon boekBekeken: 283   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 15-07-2015

Stel je bent pas bevallen. Je hebt er negen maanden naar uit gekeken en bent heel blij. Maar na een paar weken huilt je kind veel, heeft hij eczeem en wil niet drinken. In je familie komen veel allergieën voor. Tijdens je afspraak bij de jeugdarts bespreek je je zorgen. De jeugdarts controleert jouw kind van top tot teen en geeft adviezen. Je start met een voeding voor kinderen met een allergie, waarna de klachten verdwijnen. Na het proberen van de oude voeding gaat het opnieuw mis. Om zeker te weten of je kind een allergie heeft moet de jeugdarts via de huisarts naar de kinderarts verwijzen die dan in twee consulten en twee keer een halve dag opname in het ziekenhuis de allergie eventueel vaststelt. Kan dit niet én goedkoper én met meer oog voor het belang van de patiënt? Jawel! Zeker weten!

Icoon boekBekeken: 1143   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 15-07-2015 Commentaar (2)

Wanneer kleuters worden geconfronteerd met een situatie die niet strookt met hun verwachtingen, gaan ze hun omgeving beter onderzoeken. Ze doen dat op een manier die overeenkomt met een solide wetenschappelijke benadering. Er zit dus meer systematiek in het spel van kinderen dan op het eerste gezicht lijkt. Bij 'onlogische' situaties wijzigen kleuters één variabele en laten de andere ongemoeid om te zien wat er gebeurt. Dit blijkt uit onderzoek dat psychologen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) deden naar het spelpatroon van 4- en 5-jarigen. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Experimental Child Psychology.

Icoon boekBekeken: 622   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 09-07-2015

Vanaf 1 september 2015 is Christa Nieuwboer aangesteld als lector bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. Zij gaat het lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’ vormgeven. Het lectoraat gaat onderzoek verrichten naar opvoedingswaarden en opvoedingsdilemma's waarvoor ouders en professionele opvoeders zich in de huidige samenleving gesteld zien. Het lectoraat vervult een voortrekkersrol in het genereren van nieuwe perspectieven en professionele handelingsmodellen.

Icoon boekBekeken: 687   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 07-07-2015

De meeste ouders (57%) vinden dat kidsmarketing niet mag voor ongezonde voedingsmiddelen. Dit blijkt uit onderzoek* onder 1.000 ouders van kinderen van 3 tot en met 12 jaar door de Hartstichting. Een deel van deze mensen (35%) verwacht een positief effect op het eetgedrag van kinderen wanneer er geen reclame meer zou zijn voor ongezonde voedingsmiddelen. 39% denkt dat minder kinderen overgewicht zouden krijgen als er geen reclame meer is voor ongezonde voedingsmiddelen gericht op kinderen.

Icoon boekBekeken: 778   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 06-07-2015

Uit de tweede kwartaalrapportage 2015 van De Monitor Transitie Jeugd blijkt dat de toegang en verwijzing naar jeugdhulp niet goed verloopt. Dit leidt tot onduidelijkheid en onnodige vertraging voor kinderen om de noodzakelijke zorg te krijgen. Bij de Monitor Transitie Jeugd komen bijna dagelijks schrijnende verhalen binnen van ouders die niet tijdig adequate hulp krijgen voor hun kind. Gezinnen komen hierdoor onder grote druk te staan, omdat niet met ouders en kinderen wordt meegedacht. Uit de verhalen lezen we juist dat ouders (en kinderen) iedere keer tegen nieuwe obstakels aanlopen die door de gemeente of wijkteam worden opgeworpen. Ouders zitten met de handen in het haar.

Icoon boekBekeken: 795   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 05-07-2015

De Verwijsindex risicojongeren (VIR) is recentelijk geevalueerd door de DSP-groep voor het ministerie van VWS. Gemeenten stellen zich juist nu de vraag of en hoe zij de VIR (beter) kunnen benutten. Biedt het systeem voldoende meerwaarde om door te gaan? En hoe zit het met de gemeentelijke verplichting ten aanzien van de VIR? Een meerwaarde lijkt vooral te liggen bij bovenregionale matches die informatie geven over zorgmijders en multiprobleemgezinnen (die regelmatig verhuizen) en jongeren die over de regiogrens naar school gaan. Gebruik van de VIR verschilt sterk per regio.

Icoon boekBekeken: 759   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 03-07-2015

Uv-straling kan permanente schade aan de ogen veroorzaken. Toch blijkt uit een peiling van het Oogfonds dat 82% van de kinderen in Nederland op een zonnige dag meestal geen zonnebril draagt. En dat terwijl kinderogen extra kwetsbaar zijn. Redenen voor het Oogfonds om de campagne ‘Vergeet je zonnebril niet’ te starten. De pupillen van kinderen zijn groter en hun ooglenzen bevatten minder beschermend pigment.

Icoon boekBekeken: 404   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 02-07-2015

Het draaiboek Hielprikscreening van het RIVM beschrijft wat nodig is om de neonatale hielprikscreening effectief en binnen kwalitatieve kaders te laten verlopen. Het draaiboek is bindend voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering: verloskundigen, (verloskundig actieve) huisartsen, gynaecologen, screeners, medisch adviseurs, RIVM-DVP’s, screeningslaboratoria, (gespecialiseerde) kinderartsen, klinisch genetici, JGZ-medewerkers en overige geïnteresseerden.

Icoon boekBekeken: 343   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 02-07-2015

Met de meeste jongeren in Nederland gaat het goed, maar er zijn een aantal groepen die worstelen met onevenredig veel hardnekkige problemen. Het gaat dan om laagopgeleide jongeren en gezinnen met meervoudige of chronische problemen. Dat concluderen de auteurs van Die jeugd van tegenwoordig, de trendstudie over opvoeden en opgroeien in Nederland die onlangs bij het Nederlands Jeugdinstituut verschenen is. In de opvoeding is de teneur vergeleken met 25 jaar geleden anders: we zijn geneigd strenger in te grijpen en meer grenzen te stellen. Door de terugtredende overheid en de hogere eisen die aan opvoeden gesteld worden, neemt de druk op ouders toe.

Icoon boekBekeken: 1118   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 30-06-2015 Commentaar (1)

GGD Twente heeft het Keurmerk Meldcode gekregen. Het Keurmerk Meldcode laat zien dat we de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op de juiste manier hanteren. We zorgen er ook voor dat alle medewerkers deze meldcode blijven gebruiken. De GGD houdt werkt met een goed protocol van handelen en met bijgeschoolde aandachtsfunctionarissen. GGD Twente voldoet aan alle wettelijke eisen en ontvangt daarom het Keurmerk Meldcode. Het keurmerk is twee jaar geldig. GGD Twente werkt met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, met een goed protocol van handelen en met bijgeschoolde aandachtsfunctionarissen.

Icoon boekBekeken: 675   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 28-06-2015

Koersen binnen de veranderde jeugdzorg
De jeugdzorg is dit jaar ingrijpend veranderd. Ouders, scholen, huisartsen, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg moeten meer zelf doen voordat de stap kan worden gezet naar de gespecialiseerde jeugd-ggz, ofwel kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP). Begrijpelijk, gezien de toename van jeugd-ggz in de afgelopen jaren. Maar het gevaar bestaat dat kinderen/ jongeren die KJP nodig hebben daar nu niet of veel te laat aankomen. Omgekeerd is er het gevaar dat onervarenheid met KJP-problematiek maakt dat kinderen met te lichte problematiek worden verwezen, waardoor onnodig intensieve hulp wordt geboden. Het Kompas kinder- en jeugdpsychiatrie wil beide gevaren bezweren, door richting te geven aan de afweging zelf te behandelen en begeleiden, dan wel door te verwijzen. Zo krijgt het kind/de jongere niet meer behandeling dan nodig, maar ook niet minder dan noodzakelijk! Bezoek ook daarom het congres op 8 oktober in Ede

Icoon boekBekeken: 1031   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 26-06-2015
Pagina 1 van 76Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   
  Advertentie

  PROMO


Op zoek naar een nieuwe baan?
Klik hierklik hier voor meer informatie

klik voor meer informatie 

Woorden die werken? Tekst die overkomt? werkwoordwinkel!  

 

Werken in de zorg voor de jeugd?

  De JGZ-Agenda
  Werk in JGZ

  klik hier voor de vacatures  

Door samenwerking met BSL kan uw vacature ook, voordeliger, worden geplaatst in MedischeBanenBank, met doorplaatsing in o.a. venvn.nl, skipr.nl en ntvg.nl.

  Do you like us?
 
  JGZ-nieuwsbrief

Ontvang ook tweewekelijks de actuele JGZ-nieuwsbrief.

Meld u aan

  JGZ op Twitter

   actueel met twitter   Volg het nieuws over de JGZ op Twitter. Dagelijks tweets met het laatste nieuws op @jeugdgezondheid

  JGZ is LinkedIn

.. netwerk van professionals ...Neem deel aan de netwerkgroep JGZ op LinkedIn. Presenteer uzelf. Het netwerk van professionals.

Site-Help  |  Contact opnemen   |   Inloggen op DigiBib.JGZ   |  Links
© 2007 - 2009 Captise. Alle rechten voorbehouden.