Inloggen op DigiBib.JGZ

Home - Jeugdgezondheidszorg
  Captise JGZ-portaal

Het JGZ-Portaal wordt u aangeboden door Captise. De toegang tot onze (informatie)diensten op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Actueel nieuws, mailinglists,  documentatiecentrum, online catalogus, JGZ-agenda,  JGZWeekJournaal, protocollenbank, JGZ-vacatures en (mits abonnee) de toegang tot DigiBib.JGZ, de uitgebreide digitale bibliotheek JGZ. 

*****  ACTUEEL : JGZ vacatures 
*****  ACTUEEL Neem een abonnement op DigiBib.JGZ
*****  ACTUEEL : Volg ons op twitter @jeugdgezondheid
*****  ACTUEEL : Like ons op Facebook
*****  ACTUEEL : Volg ons ook op Google+
Abonneer u op de gratis JGZ Nieuwsbrief.

  Zoeken in het portaal


  Zoeken

Zoek apart in DigiBib.JGZ, de digitale bibliotheek (abonnees).
  JGZ Vacatures
  Interim

Tijdelijk management in JGZ/Jeugdzorg nodig? Zet Captise in voor de juiste capaciteit en expertise.

Meer informatie

  Captise
  Inlog DigiBib.JGZ

Abonnees kunnen hier inloggen voor DigiBib.JGZ.

Neem nu een abonnement op DigiBib.JGZ

  JGZ Nieuwsbrief

Ontvang de gratis JGZ Nieuwsbrief. Aanmelding per e-mail.

  Intussen op twitter

  JGZ-nieuws: lees en geef uw commentaar

Bohn Stafleu van Loghum heeft in samenwerking met Francoise Langens, arts, de geaccrediteerde nascholing ‘Koemelkallergie; de nieuwste inzichten in het bevorderen van tolerantie’ ontwikkeld. Deze nascholing behandelt eerst een aantal belangrijke basisonderwerpen, zoals het onderscheid tussen allergische en niet allergische voedsel-overgevoeligheid en de prevalentie en pathogenese van allergie. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de betrouwbaarheid van de anamnese, lichamelijk onderzoek en welke adviezen er kunnen worden gegeven. Tot slot zal het opbouwen van tolerantie één van de nieuwste inzichten binnen deze e-learning vertegenwoordigen, wat kan leiden tot minder zorgkosten en een betere kwaliteit van leven voor zowel kind en ouders.

Icoon boekBekeken: 108   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 27-01-2015

De 17e editie van de Helping Families Change Conference (HFCC) komt dit jaar naar Nederland! Deze gerenommeerde internationale conferentie staat in het teken van opvoedingsondersteuning en de uitvoering van evidence based gezinsinterventies in meer dan 25 verschillende landen. Tevens is er aandacht voor de opvoedinterventie Triple P. De conferentie vindt plaats van 25 tot 27 februari 2015 in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De conferentie is bedoeld voor professionals, onderzoekers en beleidsmakers en anderen die geïnteresseerd zijn in opvoedingsondersteuning.

Icoon boekBekeken: 194   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 27-01-2015

SAG Zorgontwikkeling BV is een organisatie voor jeugdgezondheidszorg in Amsterdam en maakt deel uit van de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra. Wij bieden laagdrempelige zorg aan ouders met kinderen van -9 maanden tot 4 jaar op herkenbare locaties in de wijk. In Amsterdam kennen we 22 wijken en daarmee 22 Ouder- en Kindteams. In de Ouder- en Kindteams zijn meerdere disciplines aanwezig. Deze zijn nader onderverdeeld in generalisten, de zgn. ouder- en kindadviseurs, en specialisten (jeugdartsen, jeugdpsychologen e.a.). De Jeugdverpleegkundige richt zich op preventieve zorgverlening aan kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders. Vanuit met name de gezondheidscentra worden consultatiebureaus georganiseerd, waar direct wordt samengewerkt met onder meer huisartsen. Een leuke vacature! Voor jezelf of iemand die je kent

Icoon boekBekeken: 101   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 26-01-2015

Op 19 maart 2015 vindt in Zwolle de landelijke studiedag over emotieregulatie bij kinderen en jongvolwassenen plaats.

Veel problemen waarmee kinderen te kampen krijgen, hebben te maken met hun vermogen emoties onder controle te houden. Ze kunnen bijvoorbeeld op basis van kleine aanleidingen gigantische woede-uitbarstingen krijgen, enorm verdrietig worden of heel erg bang. Of, wat minstens even zorgwekkend is, ze laten helemaal geen emoties zien.

Icoon boekBekeken: 1508   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 13-01-2015 Commentaar (1)

In januari publiceert de SVB Sociale VerzekeringsBank altijd de lijst van voornamen die vorig jaar werden geregistreerd. Hoe heten de kinderen die in 2014 zijn geboren? Wat zijn de populairste jongens- en meisjesnamen? Hoe zit dat per provincie? Daan, Bram en Milan waren de populairste jongensnamen. Sophie, Emma en Julia waren de populairste meisjesnamen. 

Icoon boekBekeken: 464   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 12-01-2015

Vanaf 1 januari hebben belangenorganisaties een meldpunt voor problemen met jeugdzorg open gesteld: de Monitor Transitie Jeugd. Professionals, ouders en jongeren kunnen problemen met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering direct melden bij de Monitor Transitie Jeugd. Cliënten en professionals kunnen zelf het beste aangeven of de veranderingen in de jeugdzorg positief of negatief zijn. De Monitor Transitie Jeugd stelt het cliëntperspectief centraal. Dit is een initiatief van verschillende cliëntenorganisaties, waaronder MEE Nederland, Zorgbelang en het Landelijk Platform GGz. 

Icoon boekBekeken: 347   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 09-01-2015

In 2010 is het ‘Standpunt Beweegstimulering door de jeugdgezondheidszorg’ verschenen. Dit standpunt is echter nog niet goed geïmplementeerd in de praktijk. In een pilot gaven JGZ-professionals in de wijken Maarssenbroek en Woensel-Noord aan alle kinderen die onvoldoende bewegen gerichte adviezen om meer te bewegen. Zij maakten daarbij gebruik van hun vaardigheden op het gebied van Motiverende Gespreksvoering en andere hulpmiddelen waaronder een sociale beweegkaart. 

Icoon boekBekeken: 910   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 07-01-2015

Normaliseren is een kernconcept in de Jeugdwet, die op de nieuwjaarsmorgen van 2015 is ingegaan. Het zou de basis moeten vormen voor het (gemeentelijk) beleid van het nieuwe jeugdstelsel. Maar zijn er met alle nadruk op budgetverschuiving en inkoopprocessen wel gemeenten die zich hier “druk” om maken? Of blijven de JGZ-professionals vanuit hun public health-aanpak voorlopig de enigen, die door dagelijks het “normaliseren” toe te passen belangrijk bijdragen aan het klein houden van problemen waar dat kan. Dat waren enkele van de vragen, die ik mezelf stelde tijdens een recent symposium over opvoedingsondersteuning. 

Icoon boekBekeken: 1467   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 07-01-2015 Commentaar (5)

Hoe organiseren gemeenten goede zorg voor kwetsbare kinderen met een ontwikkelingsachterstand? Met de nieuwe handreiking kan een gemeente aan de slag met het opzetten van Integrale Vroeghulp. Daarbij 'leert' de gemeente ook de regionale netwerken te gebruiken. Lokale hulp vanuit wijkteams of CJG is voor deze kinderen niet genoeg. 

Icoon boekBekeken: 294   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 07-01-2015

Stefanie Nelemans laat in haar dissertatie zien dat 5 tot 30 procent van de jongeren 12-18 in hoge mate angst ervaart in de adolescentie, en dat dit angstniveau, als ze ouder zijn, veelal gelijk blijft. Daarbij blijkt een hoog angstniveau veelal samen te gaan met slechter dagelijks functioneren. De jongeren hebben bijvoorbeeld meer school gerelateerde problemen, en verstoringen in de ontwikkeling van persoonlijkheid (wie ben ik?) en identiteit (waar hoor ik bij/wat past bij mij?).

Icoon boekBekeken: 515   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 06-01-2015

Per 1 januari 2015 is het nieuwe basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van kracht via een aanpassing van het Besluit publieke gezondheid. Doel van de vernieuwing is het basispakket te moderniseren op grond van nieuwe wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen, en beter te laten aansluiten op de Stelselwijziging Jeugd.

Icoon boekBekeken: 1700   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 27-12-2014

De GGD regio Utrecht is de gezondheidsdienst voor alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht. In zes regio’s werkt de GGD aan de preventieve gezondheid van ongeveer 1,2 miljoen inwoners. Bij de GGD werken ongeveer 500 medewerkers. Er is, per 1 maart, een vacature voor Manager Service Center Jeugdgezondheidszorg. Reageer voor 11-1. Bekijk de vacature.

Icoon boekBekeken: 749   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 23-12-2014

Aanpassingen in het Rijksvaccinatieprogramma hebben tot minder gevallen van kinkhoest bij kinderen geleid. Voor baby’s die nog te jong zijn voor vaccinatie blijft de ziektelast hoog. Vooral wanneer er sprake is van een hoge infectiedruk. Bij tieners en volwassenen neemt het aantal kinkhoestinfecties al jaren toe. Dit vormt een (toenemende) bedreiging voor baby’s. De stijging van het aantal kinkhoestgevallen wordt veroorzaakt doordat de weerstand die opgewekt wordt door vaccinatie wegebt én doordat de bacterie resistenter is geworden tegen vaccinatie. Dit blijkt uit de RIVM-monitoring van kinkhoest in Nederland over de periode van 1989-2014. RIVM onderzoek heeft aangetoond dat de kinkhoestbacterie is veranderd in de loop der jaren en resistenter geworden tegen vaccinatie. Onder deskundigen heerst er dan ook consensus dat kinkhoestvaccins verbeterd moeten worden.

Icoon boekBekeken: 743   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 23-12-2014

Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet in. Vanaf dan bepalen gemeenten zelf hoe het budget voor de jeugdzorg wordt verdeeld en bij wie welke zorg wordt ingekocht. Dat geldt ook voor de zorg voor het heel jonge kind en de voorbereiding op de bevalling en het ouderschap. “Die voorlichting en preventie zijn essentieel om latere problemen te helpen voorkomen”, zegt Sylvia Nossent van stichting Babywerk. Maar is daar in deze drukke transitietijden wel voldoende aandacht voor? Door Sylvia Nossent, geplaatst in overleg met Vakblad Vroeg. 

Icoon boekBekeken: 1065   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 22-12-2014

RIVM publiceerde 18-12 de RVP-richtlijn 2015. In het RVP zitten de vaccinaties tegen difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis, Hib-ziekte (veroorzaakt door Haemophilus influenzae type b), hepatitis B, pneumokokkenziekten, bof, mazelen, rodehond, meningokokken C-ziekten en baarmoederhalskanker (veroorzaakt door humaan papillomavirus).

Icoon boekBekeken: 761   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 22-12-2014
Pagina 1 van 70Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   
  Advertentie

  PROMO


klik hier

klik hier voor gratis schema: van beginner naar groenteliefhebber


klik hier voor meer informatie

klik voor meer informatie

Woorden die werken? Tekst die overkomt? werkwoordwinkel!  
  De JGZ-Agenda

 

... klik hier voor de JGZ Agenda: actueel overzicht van congressen, symposia, workshops ...

promotie van uw congres, opleiding, symosium en andere events

Actueel:

o  uw event? Informeer nu!
Vroegsignalering en vroeghulp 12-2
Workshop overgewicht en obesitas 5-3
Emotieregulatie bij kinderen en jong-volwassenen 19-3

 


  Werk in JGZ

  klik hier voor de vacatures  

Door samenwerking met BSL kan uw vacature ook, voordeliger, worden geplaatst in MedischeBanenBank, met doorplaatsing in o.a. venvn.nl, skipr.nl en ntvg.nl.

  Do you like us?
 
  JGZ-nieuwsbrief

Ontvang ook tweewekelijks de actuele JGZ-nieuwsbrief.

Meld u aan

  JGZ op Twitter

   actueel met twitter   Volg het nieuws over de JGZ op Twitter. Dagelijks tweets met het laatste nieuws op @jeugdgezondheid

  JGZ is LinkedIn

.. netwerk van professionals ...Neem deel aan de netwerkgroep JGZ op LinkedIn. Presenteer uzelf. Het netwerk van professionals.

  Links
  Banners
Site-Help  |  Contact opnemen   |   Inloggen op DigiBib.JGZ   |  Links
© 2007 - 2009 Captise. Alle rechten voorbehouden.