Inloggen op DigiBib.JGZ

Home - Jeugdgezondheidszorg
  Captise JGZ-portaal

Het JGZ-Portaal wordt u aangeboden door Captise. De toegang tot onze (informatie)diensten op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Actueel nieuws, documentatiecentrum, online catalogus, JGZ-congressen, actueel nieuws, JGZ-vacatures en (mits abonnee) de toegang tot DigiBib.JGZ, de uitgebreide digitale bibliotheek JGZ. 

*****  ACTUEEL : JGZ vacatures 
*****  ACTUEEL Neem een abonnement op DigiBib.JGZ
*****  ACTUEEL : Volg ons op twitter @jeugdgezondheid
*****  ACTUEEL : Like ons op Facebook
*****  ACTUEEL : Volg ons ook op Google+
Abonneer u op de gratis JGZ Nieuwsbrief.

  Zoeken in het portaal


  Zoeken

Zoek apart in DigiBib.JGZ, de digitale bibliotheek (abonnees).
  JGZ Vacatures

Plaats of bekijk vacatures in JGZ / CJG.

ACTUELE VACATURES:
Jeugdarts - NIEUW
Jeugdverpleegkundigen 0-4 jaar  - NIEUW

o  Doe een open sollicitatie bij Captise

o  Plaats uw vacature via deze link

-----

Op zoek naar een nieuwe baan? 
Klik hier!

  Interim

Tijdelijk management in JGZ/Jeugdzorg nodig? Zet Captise in voor de juiste capaciteit en expertise.

Meer informatie

  Captise
  Inlog DigiBib.JGZ

Abonnees kunnen hier inloggen voor DigiBib.JGZ.

Neem nu een abonnement op DigiBib.JGZ

  JGZ Nieuwsbrief

Ontvang de gratis JGZ Nieuwsbrief. Aanmelding per e-mail.

  JGZ-nieuws: lees en geef uw commentaar

In de afgelopen tien jaar is vanuit beleidsmakers en politiek veel belangstelling voor psychosociale problematiek bij kinderen en opvoedproblematiek bij ouders. Hierdoor is er een grote toename geweest van opvoedingsondersteunende programma’s, waarvan het uit Australië overgewaaide Triple P het bekendst is. UMCG-onderzoeker Edwin Spijkers vergeleek dit programma met het reguliere aanbod. Er konden geen significante verschillen worden vastgesteld. 

Icoon boekBekeken: 30   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 05-10-2015

Vaders en moeders voeden jonge kinderen anders op. Moeders corrigeren kinderen bijvoorbeeld sneller en vaker bij ongehoorzaam gedrag. Dat blijkt uit het onderzoek van Liesbeth Hallers-Haalboom, waarop zij op 7 oktober promoveert aan de Universiteit Leiden. Hallers onderzocht de verschillen in opvoeden tussen vaders en moeders. Verder blijken moeders signalen van hun kind beter te begrijpen en hier adequaat op te reageren. Vaders brengen in Nederland nog altijd veel minder tijd door met hun jonge kinderen dan moeders, en dat is volgens Hallers waarschijnlijk een belangrijke oorzaak van de verschillen in opvoedstijl. Ook biologische factoren zouden een rol kunnen spelen. 

Icoon boekBekeken: 52   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 04-10-2015

Eén uniform JGZ pakket met één afsprakenschema voor alle kinderen is gelukkig voorgoed verleden tijd. Het nieuwe Landelijke Professioneel Kader vervangt vanaf 2016 de richtlijn contactmomenten en biedt veel professionele ruimte en vrijheid. Jeugdverpleegkundigen, verpleegkundige specialisten en ook de jeugdartsen kunnen binnen een ruim kader flexibel afspraken maken met de gezinnen over frequentie, vorm en inhoud van de jeugdgezondheidszorg. Een mooi moment om te kijken hoe we vanuit ons vak beter kunnen aansluiten op de leefwereld van gezinnen, op veranderende vragen en wensen van ouders en kinderen en op de nieuwe visie van positieve gezondheid. 

Icoon boekBekeken: 295   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 03-10-2015

Mascha Kamphuis, voorzitter van Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN), beklemtoont dat jeugdartsen een spilfunctie bekleden in de gezondheidszorg voor het jonge kind. “Wij kijken heel breed en maken echt werk van vroegsignalering.” Tegelijkertijd betreurt zij het dat die meerwaarde lang niet bij alle zorgprofessionals voldoende op het netvlies staat. “Een belangrijk missie in mijn rol als AJN-voorzitter is het beter zichtbaar maken van wat de jeugdarts allemaal te bieden heeft.” 

Icoon boekBekeken: 132   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 03-10-2015

Vanaf 1 oktober is het Landelijk Professioneel Kader (LPK) voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) beschikbaar via de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Met het LPK kan de JGZ flexibel invulling geven aan het Basispakket JGZ en daardoor beter aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders. Zo biedt de JGZ zorg op maat. Het LPK is per 1 januari 2016 van kracht en vervangt dan de Richtlijn Contactmomenten JGZ 0-19. 

Icoon boekBekeken: 567   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 01-10-2015

Jaarlijks gebeuren er duizenden ongelukken met huishoudchemicaliën. Kinderen onder de 5 jaar lopen het grootste risico. VeiligheidNL en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) willen ouders bewust maken van het feit dat kinderen dingen anders zien. Daardoor maken ze andere keuzes. .

 

Icoon boekBekeken: 203   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 30-09-2015

De nieuwe editie van Vakblad Vroeg is uit, voor het eerst 32 pagina's dik. Centraal staat dit keer het behandelen van problemen met poepen en plassen. Daarnaast bevat het nieuwe magazine vele andere interessante artikelen voor zorgprofessionals die werken met kinderen tot zeven jaar, waaronder een interview met AJN-voorzitter Mascha Kamphuis. De thema-artikelen in dit nummer gaan over problemen met de ontlasting. Net als bij elke mijlpaal die een jong kind moet zetten kan het vanzelf gaan, maar ook gepaard gaan met strubbelingen en moeilijkheden. En wat dan?  Afhankelijk van wat er aan de hand is, kunnen verschillende hulpmiddelen en behandelmogelijkheden worden ingezet. Goede diagnostiek is daarbij van groot belang.

Icoon boekBekeken: 304   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 29-09-2015

Op 29 september ging de website van Groter Worden live. Groter Worden is een gezamenlijk initiatief van nu elf organisaties in de jeugdgezondheidszorg in het land die de handen ineen hebben geslagen voor de productie van informatiefilmpjes voor ouders van kinderen van 0-18 jaar. Jong Florence nam hiervoor het initiatief. Samen gaan ze 30 informatieve filmpjes produceren om gezinnen op een positieve manier te informeren over gezonde ontwikkeling en positief opvoeden. 

Icoon boekBekeken: 428   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 29-09-2015

Bij zorginstellingen is ADHD-problematiek de meest voorkomende reden van verwijzing. Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam (drs. Carlijn Bergwerff, dr. Marleen Bink en prof. dr. Jaap Oosterlaan) hebben in samenwerking met een aantal onderzoekers van andere universiteiten een gids gepubliceerd met daarin de meest recente wetenschappelijke inzichten over diagnostiek en behandeling bij ADHD. Deze gids, “ADHD, een update”, is bedoeld voor zowel zorgverleners als degenen die vanuit de gemeenten betrokken zijn bij de inkoop van zorg. Aan de hand van de belangrijkste inzichten uit de gids hebben de wetenschappers tien gouden regels voor diagnostiek en behandeling geformuleerd.

Icoon boekBekeken: 545   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 25-09-2015

De gezondheidstoestand van kinderen tot 4 jaar is op een aantal fronten zorgelijk, betoogt dr. Koen Joosten. Zij moeten echt meer groente leren eten. Dr. Joosten en collega dr. Liesbeth van Rossum braken dinsdag 15 september op de World Expo Milano 2015 een lans voor nauwe samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam, het Westland en het Erasmus MC. Hun doel: het stimuleren van groenteconsumptie. De Voedselconsumptiepeiling 2006 toonde al aan dat slechts 38 gram groente per dag wordt gegeten, in plaats van de aanbevolen 50 tot 100 gram. Een recenter onderzoek onder kinderen in kinderdagverblijven laat iets gunstiger cijfers zien: 59 gram per dag. Joosten geeft ouders ook tips. 

Icoon boekBekeken: 377   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 25-09-2015

Het jaarlijks congres over autisme, dat op 3 december 2015 plaatsvindt in Eindhoven, staat dit jaar in het teken van angsten en depressies bij mensen met een autismespectrumstoornis. Kinderen en volwassenen met autisme hebben immers vaak last van angsten en somberheid. Soms zelfs zo erg dat er gesproken kan worden van een angststoornis of een depressie. Sommige wetenschappelijke studies tonen aan dat meer dan de helft van de mensen met autisme depressief is en een kwart een gegeneraliseerde angststoornis heeft.

Icoon boekBekeken: 341   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 24-09-2015

Kinderen op de basisschool zouden vaker een gestructureerd en uitdagend beweegprogramma moeten volgen. Dat is goed voor hun fysieke fitheid en cognitieve prestaties. Dat concludeert UMCG-onderzoeker Anneke van der Niet in haar proefschrift. Ook waarschuwt zij dat stilzitten juist een negatief effect kan hebben. Inactiviteit bij kinderen moet daarom zoveel mogelijk vermeden worden. 

Icoon boekBekeken: 354   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 23-09-2015

De KiVa anti-pestmethode is effectief voor het terugdringen van pesten. Uit het onderzoek uitgevoerd onder leiding van prof. dr. René Veenstra van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat het slachtofferschap van pesten op KiVa-scholen significant meer afneemt dan op de controlescholen. Met name de indirecte vormen van verbaal en relationeel slachtofferschap worden minder. De resultaten zijn zowel na één als na twee jaar zichtbaar. 

Icoon boekBekeken: 396   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 23-09-2015

Het extra contactmoment adolescenten, ofwel het puberspreekuur, wordt nu door 24 GGD'en en 3 JGZ-organisaties uitgevoerd. In een kwetsbare leeftijd waarin alles nieuw en spannend is, krijgen jongeren extra ondersteuning bij het kiezen voor een gezonde leefstijl. In samenwerking met scholen, gemeenten, leefstijlinstituten zetten GGD’en en JGZ-organisaties zich in om aan te sluiten bij de leefwereld van de jongeren. Dat kan zijn door te chatten, twitteren, de inzet van websites, lesmethodes, of een gesprek met de jeugdverpleegkundige op school. Het ministerie stelt hiervoor jaarlijks 15 miljoen euro beschikbaar. Hoogleraar sociale geneeskunde Menno Reijneveld doet onderzoek.

Icoon boekBekeken: 339   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 23-09-2015

Kinderen van ouders die prompt en adequaat reageren op signalen en behoeftes van hun jonge kind, hebben een groter totaal hersenvolume. Er is daarbij geen verschil ontdekt tussen sensitiviteit van de vader of de moeder. Al eerder bleek dat kinderen van zogeheten ‘sensitieve’ ouders een betere relatie opbouwen, cognitief vaardiger worden en minder vaak psychologische problemen krijgen. Onderzoekers uit Leiden en Rotterdam publiceren de resultaten van hun onderzoek in de Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Icoon boekBekeken: 338   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 23-09-2015
Pagina 1 van 79Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   
  Advertentie

  Intussen op twitter

  PROMO

klik hier voor meer informatie bij NCJ

Meer informatie?
klik hier

Op zoek naar een nieuwe baan?
Klik hier
klik hier voor meer informatie

 

klik voor meer informatie 

Woorden die werken? Tekst die overkomt? werkwoordwinkel!  

 

Werken in de zorg voor de jeugd?

  De JGZ-Agenda
  Werk in JGZ

  klik hier voor de vacatures  

Door samenwerking met BSL kan uw vacature ook, voordeliger, worden geplaatst in MedischeBanenBank, met doorplaatsing in o.a. venvn.nl, skipr.nl en ntvg.nl.

  Do you like us?
 
  JGZ-nieuwsbrief

Ontvang ook tweewekelijks de actuele JGZ-nieuwsbrief.

Meld u aan

  JGZ op Twitter

   actueel met twitter   Volg het nieuws over de JGZ op Twitter. Dagelijks tweets met het laatste nieuws op @jeugdgezondheid

  JGZ is LinkedIn

.. netwerk van professionals ...Neem deel aan de netwerkgroep JGZ op LinkedIn. Presenteer uzelf. Het netwerk van professionals.

Site-Help  |  Contact opnemen   |   Inloggen op DigiBib.JGZ   |  Links
© 2007 - 2009 Captise. Alle rechten voorbehouden.