Inloggen op DigiBib.JGZ

Home - Jeugdgezondheidszorg
  Captise JGZ-portaal

Het JGZ-Portaal wordt u aangeboden door Captise. De toegang tot onze (informatie)diensten op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Actueel nieuws, mailinglists,  documentatiecentrum, online catalogus, JGZ-agenda,  JGZWeekJournaal, protocollenbank, JGZ-vacatures en (mits abonnee) de toegang tot DigiBib.JGZ, de uitgebreide digitale bibliotheek JGZ. 

*****  ACTUEEL : JGZ vacatures 
*****  ACTUEEL Neem een abonnement op DigiBib.JGZ
*****  ACTUEEL : Volg ons op twitter @jeugdgezondheid
*****  ACTUEEL : Like ons op Facebook <<< nieuw: aparte Facebookpagina
Abonneer u op de gratis JGZ Nieuwsbrief.

  Zoeken in het portaal


  Zoeken

Zoek apart in DigiBib.JGZ, de digitale bibliotheek (abonnees).
  JGZ Vacatures

Plaats of bekijk vacatures in JGZ / CJG.

ACTUELE VACATURES:
Jeugdverpleegkundigen - nieuw
Jeugdartsen 
Jeugdverpleegkundigen
o  Plaats uw vacature via deze link
open sollicitatie (Captise)

-----
Voorbeeld CB-arts
Voorbeeld Soc vk JGZ 

  Interim

Tijdelijk management in JGZ/Jeugdzorg nodig? Zet Captise in voor de juiste capaciteit en expertise.

Meer informatie

  Captise
  Inlog DigiBib.JGZ

Abonnees kunnen hier inloggen voor DigiBib.JGZ.

Neem nu een abonnement op DigiBib.JGZ

  JGZ Nieuwsbrief

Ontvang de gratis JGZ Nieuwsbrief. Aanmelding per e-mail.

  Intussen op twitter

  JGZ-nieuws: lees en geef uw commentaar

Moeders van niet-westerse herkomst maken minder gebruik van professionele kraamzorg dan autochtone moeders. Dit verschil wordt slechts voor een deel verklaard door sociaal-demografische en bevallings-gerelateerde kenmerken. Het minder gebruiken van professionele kraamzorg is gerelateerd aan het vaker vertonen van risicogedrag in de omgang met de zuigeling. Dit blijkt uit cijfers van de ABCD-studie (‘Amsterdam Born Children and their Development’), een grootschalig en langlopend onderzoek naar de relatie tussen leefgewoonten van zwangere vrouwen en de gezondheid van hun kinderen met verschillende etnische achtergronden in Amsterdam.

Icoon boekBekeken: 124   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 18-09-2014

Is er een laag of gemiddeld opgeleide vader, autochtoon, is het een jongen, 10-14 jaar en wel eens agressief op school? Is er een zogenoemde "overbeschermende' opvoedstijl? Drinken de vrienden? Dan behoort die jongere tot dé doelgroep waar preventie tegen alcoholgebruik het best op gericht kan worden. Aldus Leenke Visser, die op 22-9 promoveert op dit onderwerp. Opvoeding, zelfcontrole, agressief gedrag, alcoholgebruik door vrienden en verschillende sociaal-demografische kenmerken zijn voorspellend voor alcoholgebruik door jongeren.

Icoon boekBekeken: 121   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 17-09-2014

Eerder lanceerde de Rijksoverheid al een Meldcode app. Die App behandelt de vijf stappen van de meldcode en biedt de mogelijkheid direct met de juiste instanties in contact te treden. Nu is er ook een app die duidelijkheid geeft over de informatie-uitwisseling bij signalen van kindermishandeling tussen hulp- en zorgverleners en AM(H)K, gezinsvoogdij en de Raad voor de Kinderbescherming.

Icoon boekBekeken: 205   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 17-09-2014

De zorg voor een kind met een handicap, stoornis of langdurige ziekte heeft een enorme impact op het hele gezin, zo blijkt uit recent onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut. Ruim de helft van de 100 ondervraagde ouders constateert dat de andere kinderen in hun gezin onvoldoende aan bod komen. 78 procent van de ouders is minder gaan werken en 60 procent raakt zelfs overwerkt of komt in een burn-out terecht. Ouders geven aan dat hulp voor henzelf vaak laat op gang komt: zo ontving 81 procent tijdens de zoektocht naar een diagnose geen hulp. Onderzoeker Krista Okma: 'Zorgintensieve gezinnen hebben baat bij een vraaggerichte en meer systemische benadering van de zorg, waarbij alle gezinsleden worden ondersteund. De transitie van de zorg voor jeugd is een uitgelezen kans de zorg voor deze gezinnen anders en beter in te richten.'

Icoon boekBekeken: 90   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 17-09-2014

Het professioneel omgaan met de gevolgen van seksueel misbruik in het gezin is enorm gecompliceerd voor hulpverleners in de jeugdzorg, GGZ of JGZ die met misbruikte kinderen en hun gezinnen werken. Hoe houd je rekening met het trauma dat een kind heeft opgelopen? En met diens loyaliteit jegens de pleger? Hoe ga je met een dergelijk kind aan de slag in het gezin, pleeggezin of leefgroep? Hoe zorg je dat het kind en het gezin verder kunnen met hun leven? Hoe houd je overzicht en regie in de vaak complexe hulpverlening die na mishandeling op gang komt? Wat kan de plek van de dader binnen het gezin nog zijn na het misbruik en hoe begeleid je dat? En welk spanningsveld ontstaat bij het al dan niet aangifte doen?

Icoon boekBekeken: 217   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 16-09-2014

Voor jongeren is gezondheid belangrijk, maar niet bepalend voor het maken van keuzes in hun eet- en beweeggedrag.  Gezondheidswetenschapper Monique Ridder bracht het eet- en beweeggedrag van leerlingen in de tweede klas van het voortgezet onderwijs in kaart. Ook bestudeerde ze de opvattingen van leerlingen, docenten en ouders bij het stimuleren van gezond gedrag. Zij concludeert dat ouders steun uit de schoolomgeving nodig hebben om gezond gedrag bij hun kinderen te stimuleren. Scholen moeten uitnodigen tot gezond gedrag; lessen over eten en bewegen moeten daarop aansluiten.

Icoon boekBekeken: 186   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 16-09-2014

Verliefdheid, loyaliteitsconflicten, rouw, opluchting, herenigingsfantasieën… Het is niet eenvoudig om een nieuw samengesteld gezin te vormen. Ongeveer de helft van de nieuwe samengestelde gezinnen eindigt opnieuw in een scheiding. Hoe kan het nieuwe gezinssysteem evenwicht vinden? Hoe ervaren kinderen de overgang naar een samengesteld gezin? En wat hebben zij nodig van hun omgeving? 

Icoon boekBekeken: 269   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 15-09-2014

Huiselijk geweld is een moeilijk zichtbaar en hardnekkig probleem. Vaak blijft het geweld onzichtbaar achter de voordeur en als het aan het licht komt, is het dikwijls een probleemkluwen.

Hoe maakt u uw vermoedens bespreekbaar? Maakt het beroepsgeheim het onmogelijk om actie te ondernemen bij vermoedens van huiselijk geweld? Wat gaat de vorming van de nieuwe AMHK’s betekenen?

Icoon boekBekeken: 298   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 15-09-2014

“Kennis & kunde, willen, durven, doen!” Kom op 30 oktober 2014 naar Reehorst te Ede. We gaan het in oktober samen hebben over de JGZ richtlijn Opvoedingsondersteuning (2013). U heeft deze vast gelezen, maar hoe zit het met de praktische handvatten? Heeft u die al? U krijgt tips en tricks over het willen en durven. De kennis heeft u immers via de richtlijn al aangereikt gekregen. Maar we gaan het nu doen! 

Icoon boekBekeken: 347   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 15-09-2014

Australië bood in 2007 als eerste gratis HPV-vaccin aan. Nederland volgde in 2009. Sinds Australische meisjes zich laten vaccineren tegen het Humaan Papillomavirus, is er een enorme daling in het aantal gevallen van genitale wratten, een andere kwaal die door HPV wordt veroorzaakt. Aldus onderzoek van de Universiteit van Sydney. Omdat het wel vijftien jaar kan duren voordat het virus daadwerkelijk tumoren veroorzaakt, is nog geen afname van het aantal nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker te zien, een punt dat gretig aangegrepen wordt door tegenstanders van de HPV-vaccinatie. Overigens is al wel aangetoond, dat de voorstadia van baarmoederhalskanker bij gevaccineerden veel minder voorkomen.

Icoon boekBekeken: 245   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 13-09-2014

Multivitaminepillen voor kinderen bevatten veel meer vitamines dan wat ze dagelijks nodig hebben. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond naar 15 potjes kindervitamines. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) die op de etiketten staat, slaat op volwassenen en niet op kinderen. Een teveel aan vitamines kan in sommige gevallen gevaarlijk zijn; te veel vitamine A of foliumzuur uit vitaminepillen kan schadelijk zijn voor kinderen. De Consumentenbond pleit bij het Ministerie van Volksgezondheid voor aanpassing van de regels voor etiketten.

Icoon boekBekeken: 461   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 13-09-2014

Veiligheid.nl lanceerde een nieuwe app waarmee ouders van jonge kinderen kunnen checken of hun huis veilig is. De app is ontwikkeld omdat uit onderzoek blijkt dat het ontbreken van ervaring bij ouders een rol speelt bij ongevallen van hun kinderen. De app geeft praktische veiligheidstips en koopadvies waarmee de veiligheid in huis kan worden vergroot. 23.000 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar worden elk jaar behandeld op een Eerste Hulpafdeling na een ongeval in of om het huis.

Icoon boekBekeken: 224   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 13-09-2014

Het RIVM gaat voortaan beter luisteren naar de visie van onder andere ouders en consultatiebureau-medewerkers ten aanzien van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Dat gebeurt naar aanleiding van het promotieonderzoek van RIVM’er Irene Harmsen in samenwerking met de Universiteit Maastricht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een monitoringsysteem. Harmsen onderzocht de factoren die van invloed zijn op de keuze van ouders om hun kind al dan niet te vaccineren. Daarnaast keek zij naar de ervaring van consultatiebureaumedewerkers met het Rijksvaccinatieprogramma en analyseerde zij de online berichtgeving ten tijde van de mazelen uitbraak in 2013.

Icoon boekBekeken: 431   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 12-09-2014

Praktische agenda voor medewerkers in de zorg met veel schrijfruimte, periodevermelding op elke pagina en handige informatie over samenwerken met vrijwilligers en mantelzorgers bij dementie, hoe om te gaan met sociale media en hoe houd je plezier in je werk en ga je effectief om met tijd.
Vanaf 50 stuks leverbaar met eigen omslagbedrukking. Voor info: 075–629 46 61,  agenda@eilers-international.nl of www.eilers-international.nl. Bestelling van 1 of enkele exemplaren via www.officewebshop.nl

Icoon boekBekeken: 138   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 11-09-2014

Dit jaar bestaat de hielprikscreening veertig jaar. Alle ouders in Nederland kunnen hun pasgeboren baby laten screenen op enkele ernstige aandoeningen. Jaarlijks worden zo’n 200 kinderen met een aandoening opgespoord die anders misschien zouden zijn overleden of ernstig gehandicapt zouden zijn. Dit goedlopende en breed gesteunde programma is een van de langst lopende landelijke screeningsprogramma’s in de publieke gezondheidszorg. Bij dit jubileum verschijnt het boek ‘Veertig jaar Hielprikscreening in Nederland’ waarin grondleggers en experts van de screening aan het woord komen over verleden en heden van deze bijzondere aanpak. 

Icoon boekBekeken: 508   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 10-09-2014
Pagina 1 van 66Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   
  Advertentie

  PROMO
klik hier voor de e-learning Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby’s


klik hier voor info over koemelkallergie en Nutramigen


klik hier om materialen aan te vragen

vraag gratis materialen aan bij FrieslandCampina Instituteklik hier voor meer informatie

klik voor meer informatie

Woorden die werken? Tekst die overkomt? werkwoordwinkel!  
  De JGZ-Agenda
  Werk in JGZ

  klik hier voor de vacatures  

Door samenwerking met BSL kan uw vacature ook, voordeliger, worden geplaatst in MedischeBanenBank, met doorplaatsing in o.a. venvn.nl, skipr.nl en ntvg.nl.

  Do you like us?
 
  JGZ-nieuwsbrief

Ontvang ook tweewekelijks de actuele JGZ-nieuwsbrief.

Meld u aan

  JGZ op Twitter

   actueel met twitter   Volg het nieuws over de JGZ op Twitter. Dagelijks tweets met het laatste nieuws op @jeugdgezondheid

  JGZ is LinkedIn

.. netwerk van professionals ...Neem deel aan de netwerkgroep JGZ op LinkedIn. Presenteer uzelf. Het netwerk van professionals.

  Links
Site-Help  |  Contact opnemen   |   Inloggen op DigiBib.JGZ   |  Links
© 2007 - 2009 Captise. Alle rechten voorbehouden.