Inloggen op DigiBib.JGZ

Home - Jeugdgezondheidszorg
  Captise JGZ-portaal

Het JGZ-Portaal word je aangeboden door Captise. De toegang tot onze diensten op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Actueel nieuws, documentatiecentrum, online catalogus, JGZ-congressen, actueel nieuws, JGZ-vacatures en (mits abonnee) de toegang tot DigiBib.JGZ, de uitgebreide digitale bibliotheek Jeugdgezondheidszorg.

*****  ACTUEEL : JGZ vacatures 
*****  ACTUEEL Neem een abonnement op DigiBib.JGZ
*****  ACTUEEL : Volg ons op twitter @jeugdgezondheid
*****  ACTUEEL : Like ons op Facebook
*****  ACTUEEL : Volg ons ook op Google+
*****  ACTUEEL : Ontmoet collega's op LinkedIn

Abonneer u op de gratis JGZ Nieuwsbrief.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

  Zoeken in het portaal


  Zoeken

Zoek apart in DigiBib.JGZ, de digitale bibliotheek (abonnees).
  JGZ Vacatures
  Interim

Tijdelijk management in JGZ/Jeugdzorg nodig? Zet Captise in voor de juiste capaciteit en expertise.

Meer informatie

  Captise
  Inlog DigiBib.JGZ

Abonnees kunnen hier inloggen voor DigiBib.JGZ.

Neem nu een abonnement op DigiBib.JGZ

  JGZ Nieuwsbrief

Ontvang de gratis JGZ Nieuwsbrief. Aanmelding per e-mail.

  JGZ-nieuws: lees en geef uw commentaar

Pubers die op de basisschool zeer geliefd waren bij hun klasgenoten zijn vaker bereid eerlijk te delen met een ander. Tijdens het delen worden bij hen ‘sociale’ hersengebieden, in in twee hersennetwerken, sterker geactiveerd dan bij pubers die door de jaren heen minder geliefd waren. Het ene netwerk is belangrijk om jezelf in een ander te verplaatsen. Het andere is actief wanneer iemand merkt dat een norm overschreden wordt, bijvoorbeeld wanneer iemand oneerlijk handelt. De verhoogde activiteit in deze netwerken duidt er mogelijk op dat geliefde pubers meer aandacht gaven aan de consequenties van hun keuze voor de ander dan pubers die minder geliefd waren op de basisschool. Dat blijkt uit onderzoek van ontwikkelingspsycholoog Geert-Jan Will, op 17 oktober gepubliceerd in Developmental Science.

Icoon boekBekeken: 74   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 27-10-2016

In de JGZ-richtlijn psychosociale problemen wordt het gebruik van signaleringsinstrumenten aangeraden. Het meest gebruikte instrument hierbij is de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Het is een vragenlijst voor het signaleren van psychosociale problemen. Voor de SDQ is nu een nieuwe handleiding beschikbaar met afkappunten voor de leeftijden van 3-17 jaar. Bij de handleiding is een bijlage beschikbaar met achtergrondinformatie over onder andere de uitgevoerde analyses. Tot slot is er een factsheet samengesteld met een samenvatting van de resultaten. Een en ander is ontwikkeld door TNO in samenwerking met het ErasmusMC.

Bewaren

Bewaren

Icoon boekBekeken: 21   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 27-10-2016

Ruim negentig procent van de 100 deelnemende scholen aan het project Lees 15 minuten per dag geeft aan dat er nog steeds minstens één kwartier wordt ingeruimd voor de dagelijkse leesactiviteit in alle groepen. Dat blijkt uit de recent gehouden enquête Kwartiermakers op initiatief van Uitgeverij Zwijsen en de partnerorganisaties, in samenwerking met onderzoeksbureau PAM. Kwartiermakers zijn scholen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en professionals die overal in Nederland actie op gang brengen voor een dagelijks leesritueel van minstens 15 minuten. Captise steunt dit initiatief ook als Kwartiermaker.

Icoon boekBekeken: 84   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 26-10-2016

Op 26 oktober bood Stas Van Rijn aan de Tweede Kamer het rapport 'Evaluatie Nederlands Centrum Jeugdgezondheid' aan. Het NCJ is in 2010 ontstaan door een verzelfstandiging vanuit het RIVM; oprichting door ActiZ en GGD GHOR Nederland. Het NCJ heeft als stichting een onafhankelijke positie en zet zich in voor de sector van de JGZ als geheel. VWS verstrekt jaarlijks een instellingssubsidie aan het NCJ. De evaluatie heeft betrekking op de periode van 1 oktober 2010 tot eind 2015. Het NCJ wordt breed en positief gewaardeerd. Door managers en staffunctionarissen weer wat anders dan door de professionals. Ook laat de evaluatie zien dat het NCJ – door de teruglopende subsidie – als een kwetsbare organisatie kan worden aangemerkt. 

Bewaren

Icoon boekBekeken: 103   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 26-10-2016

Jorien Luijkx (promotie 27 oktober aan de Rijksuniversiteit Groningen) onderzocht onder meer of de professionele ondersteuning die gezinnen met een zorgintensief kind krijgen, voldoet aan de wensen en behoeften van het gezin. Het gaat daarbij zowel om kinderen die thuis als die in een voorziening wonen. Ouders van kinderen met een ernstige meervoudige beperking ervaren meer stress dan andere ouders. Goede samenwerking tussen ouders en professionals heeft een positieve invloed op zowel het zorgintensieve kind als op de andere gezinsleden, blijkt uit het onderzoek. 

Icoon boekBekeken: 70   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 25-10-2016

Onderzoekers van onder andere Erasmus MC hebben een belangrijke oorzaak gevonden voor het ontstaan van het Guillain-Barré Syndroom (GBS) bij kinderen. Bij 21% van de kinderen met GBS werd een abnormale afweerreactie van het immuunsysteem gevonden op besmetting met een bacterie die longinfecties veroorzaakt, Mycoplasma pneumoniae. Het blijkt dus dat dat een veelvoorkomende bacterie die bij kinderen luchtweginfecties geeft, ook kan leiden tot GBS. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen onlangs in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Annals of Neurology.

Icoon boekBekeken: 123   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 23-10-2016

Onderzoek suggereert dat de kinderen van vrouwen met een hoger BMI bij de geboorte kortere telomeren, oftewel een hogere biologische leeftijd hebben. Dat schrijven Belgische onderzoekers van de Universiteit Hasselt in het blad BMC Medicine. Ze baseren zich op een onderzoek onder 743 vrouwen en hun baby’s. Telomeren bevinden zich aan het eind van chromosomen en beschermen ons DNA. Elke keer wanneer een cel zich deelt, neemt de lengte van de telomeren af. Uiteindelijk worden de telomeren hierdoor zo kort dat een cel zich niet meer delen kan, veroudert en sterft. Hoewel alle pasgeborenen chronologisch gezien even oud zijn, hebben ze op moleculair niveau een andere biologische leeftijd. 

Bewaren

Bewaren

Icoon boekBekeken: 152   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 21-10-2016

Bestel gratis de nieuwe poster. Er is een enorm aanbod aan pakjes drinken. Maar hoeveel suiker zit er eigenlijk in deze pakjes? Deze nieuwe poster van het Voedingscentrum laat het in één oogopslag zien. Hang de poster op het consultatiebureau, kinderdagverblijf, basisschool of buitenschoolse opvang. Klik hier om de A2-formaat poster gratis te bestellen tegen verzendkosten.

Bewaren

Icoon boekBekeken: 941   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 20-10-2016

In de september uitgave van het tijdschrift GZ psychologie een groot interview met drs. Paulien Kuipers, GZ psycholoog/kinderpsycholoog en directeur van Stichting Kinderleven. In het artikel stelt Paulien Kuipers dat hoewel probleemgedrag van baby’s en kinderen vaak wordt beschouwd als een opvoedprobleem, er in de meeste gevallen eerder sprake is van een hechtingsprobleem. Zo pleit de Maastrichtse kinderpsycholoog voor een betere herkenning en een zo vroeg mogelijke aanpak van onveilige hechting. Hoe u dit aanpakt, hoort u tijdens het symposium op 18 november.

Icoon boekBekeken: 319   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 20-10-2016

Zwangere vrouwen met een hoog risico op bijv. downsyndroom zijn tevreden over de ‘nieuwe’ Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT). De meeste zwangeren kiezen voor NIPT en de meerderheid maakt een geïnformeerde keuze voor de test. Met NIPT is het gebruik van de invasieve tests met 62% afgenomen. Dit blijkt uit het TRIDENT-onderzoek van het landelijk NIPT Consortium. Het onderzoek toont aan dat de NIPT een verbetering is ten opzichte van de huidige zorg met de vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Prenatal Diagnosis.

Icoon boekBekeken: 144   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 19-10-2016

Het jaarlijks congres over LVB (26 januari 2017) staat dit keer in het teken van emotionele- en gedragsproblemen en bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Mensen met een licht verstandelijke beperking worden, behalve door een relatief lage intelligentie, gekenmerkt door een gering sociaal aanpassingsvermogen. Hun impulscontrole laat nogal eens te wensen over, ze zijn vaak gemakkelijk beïnvloedbaar en hebben een laag zelfbeeld. Bovendien hebben ze vaak last van negatieve omgevingsinvloeden: tekortschietende opvoeding, foute vrienden evenals doorlopende overvraging en afwijzing zijn veel geziene problemen bij mensen met een LVB. 

Bewaren

Icoon boekBekeken: 209   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 17-10-2016

JGZ Kennemerland gebruikt een business intelligence (BI) oplossing die gegevens uit digitale kinddossiers samenvoegt voor waardevolle inzichten. Met het geavanceerde systeem “Diver” voert de jeugdzorginstelling elke gewenste analyse uit op actuele kindgegevens. Via Diver zijn er heel diverse, uit verschillende bronnen samengevoegde inzichten uit de kinddossiers te halen. Je krijgt ermee zowel inhoudelijke, procesmatige als organisatorische zaken boven water. Dat kan per team, per wijk of per gemeente zijn.

Bewaren

Bewaren

Icoon boekBekeken: 456   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 14-10-2016

De genomineerden van de Nationale Jeugdhulpprijzen zijn bekend. Uit de 49 ingezonden initiatieven gericht op vluchtelingenkinderen heeft de vakjury zes projecten gekozen die kans maken op een prijs van 20.000 euro om in hun plan of project te investeren. De winnaars van de publieks- en de vakprijs worden bekend gemaakt tijdens de Mulock Houwer-lezing op 24 november. De Nationale Jeugdhulpprijzen gaan dit jaar naar inspirerende en veelbelovende initiatieven die erop gericht zijn de rechten van vluchtelingenkinderen zo goed mogelijk te behartigen. De prijzen bestaan uit een publieksprijs en vakprijs. 

Bewaren

Icoon boekBekeken: 353   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 14-10-2016

Kinderen bij wie grote hoeveelheden van het stresshormoon cortisol in het lichaam worden gemeten, hebben bijna tien keer zoveel kans op obesitas als kinderen van 6 jaar met normale stresshormoonspiegels. Dat blijkt uit onderzoek van arts-onderzoeker Gerard Noppe, die is gepromoveerd in het Erasmus MC. Met zijn bevindingen lijkt hij te bewijzen dat de aanwezigheid van het stresshormoon een sterke relatie heeft met obesitas. Cortisol kan verhoogd raken door psychische spanning, tekort aan slaap, ontstekingen en te suikerrijke voeding. Het is nog onduidelijk hoe het komt dat bij deze kinderen de cortisolspiegel zo hoog is. Worden ze gepest en ervaren ze daardoor stress? Slapen ze te weinig? Eten ze te veel suikerrijk voedsel? Zijn er andere factoren?

Icoon boekBekeken: 637   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 13-10-2016 Commentaar (1)

Een oorontsteking met loopoor tot gevolg is één van de meest voorkomende infectieziekten op kinderleeftijd, en zorgt voor veel doktersbezoeken. Onderzoekers van het Erasmus MC hebben voor het eerst ontdekt dat het krijgen van oorontstekingen op de kinderleeftijd mede erfelijk wordt bepaald. Kinderen met een bepaalde variatie in hun DNA zijn gevoeliger voor een oorontsteking dan leeftijdsgenootjes zonder deze erfelijke aanleg. Dit schrijven zij in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications dat onlangs verscheen. 

Icoon boekBekeken: 402   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 06-10-2016
Pagina 1 van 96Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   
  Advertentie

  Intussen op twitter

  PROMO

 

klik op de banner voor meer informatie
klik op de banner voor mee in formatie

Op zoek naar een nieuwe baan?
Klik hierklik hier voor meer informatie

 

klik voor meer informatie 

Woorden die werken? Tekst die overkomt? werkwoordwinkel!  

 

Werken in de zorg voor de jeugd?  

Bewaren

Bewaren

Bewaren

  De JGZ-Agenda

 

... klik hier voor de JGZ Agenda: actueel overzicht van congressen, symposia, workshops ...

promotie van uw congres, opleiding, symposium en andere events

Actueel:

o  uw event? Informeer nu!

 

  Werk in JGZ

  klik hier voor de vacatures  

Door samenwerking met BSL kan uw vacature ook, voordeliger, worden geplaatst in MedischeBanenBank, met doorplaatsing in o.a. venvn.nl, skipr.nl en ntvg.nl.

  Do you like us?
 
  JGZ-nieuwsbrief

Ontvang ook tweewekelijks de actuele JGZ-nieuwsbrief.

Meld u aan

  JGZ op Twitter

   actueel met twitter   Volg het nieuws over de JGZ op Twitter. Dagelijks tweets met het laatste nieuws op @jeugdgezondheid

  JGZ is LinkedIn

.. netwerk van professionals ...Neem deel aan de netwerkgroep JGZ op LinkedIn. Presenteer uzelf. Het netwerk van professionals.

Site-Help  |  Contact opnemen   |   Inloggen op DigiBib.JGZ   |  Links
© 2007 - 2009 Captise. Alle rechten voorbehouden.