Inloggen op DigiBib.JGZ

Home - Jeugdgezondheidszorg
  Captise JGZ-portaal

Het JGZ-Portaal word je aangeboden door Captise. De toegang tot onze diensten op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Actueel nieuws, documentatiecentrum, online catalogus, JGZ-congressen, actueel nieuws, JGZ-vacatures en (mits abonnee) de toegang tot DigiBib.JGZ, de uitgebreide digitale bibliotheek Jeugdgezondheidszorg.

*****  ACTUEEL : JGZ vacatures 
*****  ACTUEEL Neem een abonnement op DigiBib.JGZ
*****  ACTUEEL : Volg ons op twitter @jeugdgezondheid
*****  ACTUEEL : Like ons op Facebook
*****  ACTUEEL : Volg ons ook op Google+
*****  ACTUEEL : Ontmoet collega's op LinkedIn

Abonneer u op de gratis JGZ Nieuwsbrief.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

  Zoeken in het portaal


  Zoeken

Zoek apart in DigiBib.JGZ, de digitale bibliotheek (abonnees).
  JGZ Vacatures
  Interim

Tijdelijk management in JGZ/Jeugdzorg nodig? Zet Captise in voor de juiste capaciteit en expertise.

Meer informatie

  Captise
  Inlog DigiBib.JGZ

Abonnees kunnen hier inloggen voor DigiBib.JGZ.

Neem nu een abonnement op DigiBib.JGZ

  JGZ Nieuwsbrief

Ontvang de gratis JGZ Nieuwsbrief. Aanmelding per e-mail.

  JGZ-nieuws: lees en geef uw commentaar

Hoofdluis komt niet alleen voor bij leerlingen op de basisschool, behalve basisscholieren hebben ook middelbare scholieren en kinderen onder 4 jaar regelmatig last van hoofdluis. Hoofdluis komt vaker voor bij meisjes dan bij jongens, zo blijkt uit het onderzoek ‘LuisThuis?’ van het RIVM. Van alle basisscholieren, gaf 28 procent aan dat ze hoofdluis hadden. Deze leeftijdscategorie scoort daarmee het hoogste. Van de middelbare scholieren was 19 procent besmet geraakt met de luizen en bij kinderen onder de vier jaar ging het om 17 procent. Volwassenen meldden met 11 procent het minst vaak hoofdluis. 

Icoon boekBekeken: 45   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 29-08-2016

Het internationale onderzoeksproject PERISCOPE krijgt 28 miljoen euro Europese subsidie, waarvan 7 miljoen van de Bill & Melinda Gates foundation, om de afweerreacties tegen kinkhoestinfectie en kinkhoestvaccinatie beter in kaart te brengen. De huidige vaccins tegen kinkhoest bieden een goede en veilige bescherming tegen ernstige ziekte op de korte termijn, maar voorkomen niet dat op de langere termijn infecties met de kinkhoestbacterie kunnen ontstaan. Om ook langdurig goede bescherming te waarborgen is meer kennis over de werking van de huidige vaccins nodig. Aan het PERISCOPE-project doen 22 Europese gerenommeerde kennisinstellingen en bedrijven mee. o.a. Radboud UMC, LUMC en RIVM.

Bewaren

Icoon boekBekeken: 114   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 25-08-2016

De evaluatie van het ZonMw-programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg is afgerond en in juli aangeboden aan het ministerie van VWS. De evaluatie geeft een overzicht van de resultaten die met het programma zijn behaald en geeft aanbevelingen die meegenomen kunnen worden in het vervolgprogramma. In dit programma ging het nadrukkelijk om de uitvoeringspraktijk (organisatie en bedrijfsvoering) en niet om de inhoud van de werkzaamheden in de JGZ. Het programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is uitgevoerd in de periode 2010 – 2015.

Bewaren

Icoon boekBekeken: 146   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 24-08-2016

Op 15 september 2016 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met Tischa Neve een webinar over Zelfvertrouwen stimuleren. Het is bedoeld voor ouders met kinderen tussen 2 en 12 jaar in de regio. In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, krijg je volop inspiratie om het zelfvertrouwen van je kind(eren) te vergroten! Een webinar vol eyeopeners, voorbeelden en veel praktische tips die je direct in de praktijk kunt brengen. 

Icoon boekBekeken: 112   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 24-08-2016

Kinderen van vrouwen met overgewicht en type-2 diabetes hebben een grotere kans op overgewicht tot aan de pubertijd. Dit blijkt uit de eerste studie waarin kinderen van vrouwen met diabetes tot in de pubertijd zijn gevolgd. Om overgewicht bij hen te voorkomen is het belangrijk dat zorgverleners het gewicht van zowel de aanstaande moeder als het kind continu blijven monitoren. Dit adviseert Nurah Hammoud die op 25 augustus promoveert aan het UMC Utrecht. Arts-onderzoeker Nurah Hammoud onderzocht bij zwangeren met diabetes de groeiprofielen van baby’s in de baarmoeder. Ook onderzocht ze de verbanden tussen overgewicht vóór de geboorte, een te zwaar geboortegewicht én het gewicht tot 14-jarige leeftijd. Hammoud gebruikte hiervoor gegevens uit GGD-bestanden van kinderen van moeders met type-1 diabetes (‘jeugddiabetes’), type-2 diabetes (‘ouderdomsdiabetes’) en zwangerschapsdiabetes die zijn geboren in het UMC Utrecht tussen 1990 en 2006.

Bewaren

Bewaren

Icoon boekBekeken: 149   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 23-08-2016

De eerste 1000 dagen zijn essentieel voor een goede gezondheid. Dit congres voor kinderartsen, kinder- en jeugdpsychiaters en jeugdartsen gaat over de vraag wat goede zorg dient te zijn. Het uitgangspunt daarbij is dat de zorg voor toekomstige generaties vandaag moet beginnen: prenataal en in de eerste levensjaren.  Schrijf nu in: Congres De Eerste 1000 dagen, een medische visie op de toekomst van de geneeskunde.

Bewaren

Icoon boekBekeken: 317   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 22-08-2016

Tachtig procent van de tieners (11-20 jarigen) met ernstige voedselallergie draagt geen Epipen, een speciale spuit met adrenaline (ook wel epinefrine) bij zich, terwijl zij een hoog risico hebben op een ernstige allergische reactie. Zonder behandeling kan een ernstige allergische reactie dodelijk zijn. De ernst van een allergische reactie is zeer onvoorspelbaar. Zo’n driekwart van de mensen die een ernstige allergische reactie doormaken, heeft daarvoor alleen maar milde reacties gehad. Er is dan ook sprake van forse onderbehandeling, zo concluderen onderzoekers en kinderallergologen Ewoud Dubois en Jacquelien Saleh-Langenberg van het UMCG op basis van onderzoek onder ruim 2600 Nederlandse scholieren. Zij publiceerden hierover in het wetenschappelijke vakblad Pediatric Allergy and Immunology.

Icoon boekBekeken: 177   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 17-08-2016

Middelbare scholen vinden het lastig de ouders op het verzuim aan te spreken. Want wie bepaalt of een kind echt ziek is? De GGD wil de mentoren een handje helpen met het project M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling). De aanpak is in West-Brabant getest en krijgt een landelijk vervolg. Het NCJ, Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg, gaat de aanpak in het hele land aanbieden. Aldus meldt het AD.

Icoon boekBekeken: 467   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 17-08-2016 Commentaar (1)

Op maandag 12 september 2016 start de opleiding Verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid, profiel Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij de NSPOH in Utrecht. De opleiding, die geaccrediteerd is door het Kwaliteitsregister V&V, is bedoeld voor ambitieuze hbo-afgestudeerde verpleegkundigen die (willen) werken in de publieke gezondheidszorg en verbreding en verdieping zoeken in hun werk in de jeugdgezondheidszorg. Zij willen zich verder specialiseren in hun complexe vakgebied, daarin professioneel meebewegen en hun positie als gesprekspartner versterken.

Bewaren

Icoon boekBekeken: 1344   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 15-08-2016

Een veilige hechtingsrelatie in de babytijd is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Reden om tijdens de tweede editie van het Congres Vroegsignalering bij baby’s de interactie binnen het prille ouderschap centraal te stellen. Juist in de babytijd is meer aandacht nodig voor lacunes hierin.  Voor zorgprofessionals is een belangrijke rol weggelegd in zowel het tijdig onderkennen van haperingen in de hechtingsrelatie tussen baby en ouder(s) als in het bieden van adequate ondersteuning. Tijdens de tweede editie van het Congres Vroegsignalering bij baby’s op 9 november 2016 worden hiertoe gereedschappen aangeboden.

Bewaren

Bewaren

Icoon boekBekeken: 743   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 14-08-2016

Overgewicht komt vaker voor bij kinderen van wie de ouders of verzorgers ook overgewicht hebben. Ook blijkt dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen vaker overgewicht hebben dan kinderen uit de hoogste inkomensgroep. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van CBS en RIVM, waarbij ouders het gewicht en de lengte van zichzelf en van hun kinderen opgeven.

Icoon boekBekeken: 390   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 12-08-2016

Negen op de tien 12- tot 25-jarigen zijn tevreden met hun leven, zo gaven ze in 2015 aan. Jongeren die tevreden zijn over hun leven, zijn vaak ook te spreken over hun psychische gezondheid, uiterlijk, vriendenkring en opleiding of werk. Dat blijkt uit het onderzoek Belevingen 2015 van CBS, waarin ruim 4 duizend jongeren zijn ondervraagd.

Icoon boekBekeken: 296   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 12-08-2016

Dit jaar zijn al meer dan 200 jongeren met gedrags- of ontwikkelingsproblemen succesvol behandeld door therapeuten met speciaal opgeleide Therapie-hulphonden. Het gaat dan om kinderen met bijvoorbeeld autisme, adhd, een licht verstandelijke beperking of pestproblemen. Naar verwachting zullen eind 2016 ruim 450 jongeren geholpen zijn. Het is de International Assistance Dog Week. Van 7 tot 13 augustus wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het belangrijke werk van hulphonden. 

Icoon boekBekeken: 385   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 08-08-2016

In 2015 ontving Bijwerkingencentrum Lareb 1.494 meldingen met 3.366 mogelijke bijwerkingen van vaccins toegediend in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Van de meldingen van RVP-vaccinaties was 77% afkomstig van ouders of de gevaccineerde zelf, en 23% van zorgverleners. Het grootste deel van de stijging kwam dus door meldingen afkomstig van ouders of de gevaccineerde zelf. Een verklaring is een toename van meldingen na HPV-vaccinatie, nadat hier medio 2015 aandacht voor was in de media. Over een analyse van meldingen van langdurige klachten – met name vermoeidheid - na deze vaccinatie verscheen eind 2015 al een rapportage.

Icoon boekBekeken: 549   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 02-08-2016

Donderdag 29 september 2016 wordt het derde LOCK congres georganiseerd. Dit jaar is het centrale thema van het Congres: veiligheidsplanning, samenwerken aan veiligheid bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Jaarlijks worden ruim 118.000 kinderen mishandeld, zij groeien op in onveilige situaties. Professionals hebben een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat voor deze kinderen en gezinnen een sluitende aanpak wordt gerealiseerd. Inspectie rapporten, onderzoek van de Taskforce en onderzoek van het Verweij Jonker instituut onderstrepen het belang van een integrale benadering en focussen in de aanbevelingen op het waarborgen van (duurzame) veiligheid in de zorg en ondersteuning van kwetsbare gezinnen.

Bewaren

Icoon boekBekeken: 416   Icoon gepubliceerdGepubliceerd: 02-08-2016
Pagina 1 van 93Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   
  Advertentie

  Intussen op twitter

  PROMO


 

klik op de banner voor meer informatie

Op zoek naar een nieuwe baan?
Klik hierklik hier voor meer informatie

 

klik voor meer informatie 

Woorden die werken? Tekst die overkomt? werkwoordwinkel!  

 

Werken in de zorg voor de jeugd?  

  De JGZ-Agenda

 

... klik hier voor de JGZ Agenda: actueel overzicht van congressen, symposia, workshops ...

promotie van uw congres, opleiding, symposium en andere events

Actueel:

o  uw event? Informeer nu!

 

  Werk in JGZ

  klik hier voor de vacatures  

Door samenwerking met BSL kan uw vacature ook, voordeliger, worden geplaatst in MedischeBanenBank, met doorplaatsing in o.a. venvn.nl, skipr.nl en ntvg.nl.

  Do you like us?
 
  JGZ-nieuwsbrief

Ontvang ook tweewekelijks de actuele JGZ-nieuwsbrief.

Meld u aan

  JGZ op Twitter

   actueel met twitter   Volg het nieuws over de JGZ op Twitter. Dagelijks tweets met het laatste nieuws op @jeugdgezondheid

  JGZ is LinkedIn

.. netwerk van professionals ...Neem deel aan de netwerkgroep JGZ op LinkedIn. Presenteer uzelf. Het netwerk van professionals.

Site-Help  |  Contact opnemen   |   Inloggen op DigiBib.JGZ   |  Links
© 2007 - 2009 Captise. Alle rechten voorbehouden.